THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HÓA CỦA NÓ

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Pittsburgh College of Sichuan University is a model of Sino-foreign cooperation in running schools in the new era. Since we started discussing the establishment of a joint college with Sichuan Univers ... Đọc thêm

Pittsburgh College of Sichuan University is a model of Sino-foreign cooperation in running schools in the new era. Since we started discussing the establishment of a joint college with Sichuan University in 2011, the two sides have taken fruitful steps on the road of cooperation. After more than two years of hard work, Sichuan University’s Pittsburgh College formally obtained the Ministry of Education’s approval letter and school permit in March 2014, becoming the first in the western region and the country’s five Sino-US colleges and universities formally approved by the Ministry of Education. one. The joint college jointly established by Sichuan University and the University of Pittsburgh conforms to the development trend of international education and is an innovative and beneficial exploration of educational models and educational concepts of Sino-foreign cooperation in running schools. Đọc ít hơn
Thành Đô
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.