Keystone logo

2 BA Các chương trình trong Quản lý an toàn 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • BA
  • Nghiên cứu Kĩ thuật
  • Kỹ thuật an toàn
  • Quản lý an toàn
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Kĩ thuật (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

BA Các chương trình trong Quản lý an toàn

Cử nhân nghệ thuật (BA) là một tên gọi phổ biến của đại học được cung cấp trong các ngành như khoa học xã hội, nhân văn, nghệ thuật và luật. Nó thường mất ba đến năm năm để hoàn thành, và nó được cung cấp tại các trường đại học trên toàn thế giới.

Một số người có thể hỏi, “Cử nhân Quản lý An toàn là gì?” Chương trình này được thiết kế cho những người quan tâm đến việc thực hiện và quản lý an toàn tại nơi làm việc. Mỗi chương trình sẽ thay đổi một chút trong trọng tâm của nó, nhưng một số chủ đề phổ biến thường bao gồm các mối nguy hiểm trong ngành, chăm sóc sức khỏe nhân viên, kiểm toán an toàn và thực hành môi trường. Một số lớp học có thể bao gồm các giá trị và đạo đức, kinh tế vi mô, điều tra tai nạn, độc chất công nghiệp và thái. Các học giả cũng có thể chuyên về các lĩnh vực như an toàn hàng không, quản lý khẩn cấp, an toàn xây dựng và quản lý an toàn lao động.

Một trong những học giả kỹ năng phát triển bằng cách theo đuổi mức độ này là khả năng giải quyết vấn đề. Các khả năng khác bao gồm các kỹ năng phân tích và kỹ thuật có thể mở rộng các lựa chọn nghề nghiệp của họ.

Học phí chỉ là một khía cạnh của chi phí mà sinh viên nên cân nhắc khi quyết định trường nào sẽ theo học. Chi phí sinh hoạt và phí liên quan đến chương trình cũng nên được tính vào phương trình. Nghiên cứu các trường quốc tế hoặc các chương trình trực tuyến có thể cung cấp cho các cá nhân quan tâm các lựa chọn bổ sung nếu tài chính là một mối quan tâm.

Các sinh viên tốt nghiệp quản lý kiến ​​thức và kỹ năng an toàn có đủ điều kiện cho một số nghề nghiệp khác nhau. Một số con đường sự nghiệp chung có thể bao gồm quản lý an toàn, giám đốc an toàn và sức khỏe môi trường, quản lý an toàn sức khỏe, kỹ sư an toàn, chuyên viên y tế và an toàn, thanh tra an toàn, kỹ thuật viên an toàn và chuyên gia an toàn. Sử dụng lao động bao gồm những người trong các ngành công nghiệp như sản xuất, sản xuất, xây dựng, tiện ích, giáo dục, y tế, chính phủ, bảo hiểm và hóa dầu.

Danh mục trực tuyến này mở rộng và bao gồm các chương trình địa phương và quốc tế cũng như các chương trình trực tuyến để sinh viên có thể sớm bắt đầu đào tạo quản lý an toàn của mình. Tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào biểu mẫu khách hàng tiềm năng.