Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 31 Bán thời gian Các Cử nhân Khoa học Xã hội  (BA) trong Chăm soc sưc khỏe tâm thân 2023

31 Bán thời gian BA Các chương trình trong Chăm soc sưc khỏe tâm thân 2023

Tổng quat

Bằng Cử nhân Khoa học xã hội (BA) là một chứng nhận về thành tích học tập và được trao khi sinh viên hoàn thành một số lượng môn học theo yêu cầu trong khoảng thời gian từ ba tới bốn năm. Nội dung chương trình học để lấy bằng này rất phong phú và đa dạng, và nằm trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và xã hội.

Học bán thời gian cho phép một người có được bằng cấp hoặc bằng cấp ngay cả khi họ không thể đi học toàn thời gian. Người ta có thể học theo tốc độ của riêng mình, dần dần tích lũy tín chỉ để được tính vào trình độ cuối cùng.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • BA
  • Chăm sóc y tế
  • Chăm soc sưc khỏe tâm thân
  • Bán thời gian
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (31)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập