Keystone logo

22 BA Các chương trình trong Nghiên cứu Khoa học Xã hội 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • BA
  • Khoa học xã hội
  • Xã hội học
  • Nghiên cứu Khoa học Xã hội
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (22)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

BA Các chương trình trong Nghiên cứu Khoa học Xã hội

Cử nhân chuẩn bị cho sinh viên sự nghiệp chuyên nghiệp và trao quyền. Bằng Cử nhân Văn học có thể đạt được trong bốn năm hoặc ít hơn và là điều kiện tiên quyết cho các khóa học sau đại học.

Cử nhân Khoa học Xã hội là gì? Một bằng Cử nhân về Nghiên cứu Khoa học Xã hội bao gồm nhiều lĩnh vực khoa học xã hội, bao gồm khoa học chính trị, tâm lý học, nhân học và xã hội học. Các cá nhân có thể tham gia một loạt các lớp học cốt lõi và các khóa học đặc biệt. Những người tham gia chương trình học về các phương pháp khác nhau và khảo sát các lý thuyết về tính chủ quan của con người và tương tác xã hội. Các nghiên cứu khoa học xã hội có thể chuẩn bị cho sinh viên có trình độ cao về luật và tài chính. Các mức độ tư vấn, công bằng xã hội và tính bền vững sử dụng quan điểm toàn diện của lĩnh vực.

Học sinh có bằng cử nhân về nghiên cứu khoa học xã hội có thể học các kỹ năng áp dụng cho việc sử dụng thực tế trong lĩnh vực được lựa chọn của họ. Khả năng xác định các thủ tục quan trọng và tổng hợp các kết quả nghiên cứu vào các kế hoạch phát triển có thể được chuyển từ các viện nghiên cứu sang các ngành nghề cho phép tiến bộ nghề nghiệp. Các cá nhân cũng phát triển các kỹ năng cơ bản mạnh mẽ trong việc giải quyết vấn đề và tư duy phê phán.

Cử nhân Khoa học Xã hội được cung cấp với các chuyên ngành khác nhau, tùy thuộc vào cơ sở giáo dục. Khi chương trình phù hợp với mục đích học sinh đã được xác định, điều quan trọng là các sinh viên tương lai phải liên hệ với nhà trường để biết các khoản phí hiện tại và yêu cầu đăng ký.

Các cá nhân hoàn thành bằng cử nhân về nghiên cứu khoa học xã hội có thể tìm thấy nhiều cơ hội từ các chuyên gia phân tích bồi thường và kỹ thuật viên phòng thí nghiệm lâm sàng cho các nhà quy hoạch đô thị, các nhà trị liệu nghề nghiệp và các nhà khoa học môi trường. Các vị trí này có tính cạnh tranh cao và có tiềm năng phát triển nghề nghiệp. Các nhà xã hội học đang có nhu cầu ở các tập đoàn lớn và các công ty tư vấn để phân tích hành vi của khách hàng vì nó liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của họ.

Chương trình Cử nhân về nghiên cứu khoa học xã hội được cung cấp tại các trường đại học trực tuyến và các cơ sở trên toàn thế giới. Tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào mẫu chính.