Keystone logo

19538 Cử nhân Các chương trình 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Cử nhân
 • BSc
 • BA
 • BBA
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Báo chí và Truyền thông đại chúng (970)
 • Chăm sóc y tế (1164)
 • Kĩ năng đời sống (13)
 • Du lịch và Khách sạn (482)
 • Dạy nghề (111)
 • Giao thông và vận tải hàng hóa (196)
 • Hàng không (122)
 • Khoa học môi trường/năng lượng (342)
 • Khoa học tự nhiên (1443)
 • Khoa học xã hội (1475)
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Cử nhân Các chương trình Giải thích

Bằng cử nhân được cấp cho các sinh viên đã hoàn thành các yêu cầu được đưa ra bởi trường đại học hoặc cao đẳng mà họ đang theo học. Các yêu cầu này bao gồm việc bỏ ra từ ba tới bảy năm để tập trung học tập một lĩnh vực cụ thể còn được gọi là chuyên ngành.