Keystone logo

17 Cử nhân Các chương trình trong Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống Nghệ thuật ẩm thực Ẩm thực 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Cử nhân
  • BSc
  • BA
  • BBA
  • Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống
  • Nghệ thuật ẩm thực
  • Ẩm thực
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống (17)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Cử nhân Các chương trình trong Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống Nghệ thuật ẩm thực Ẩm thực

Bằng cử nhân được cấp cho các sinh viên đã hoàn thành các yêu cầu được đưa ra bởi trường đại học hoặc cao đẳng mà họ đang theo học. Các yêu cầu này bao gồm việc bỏ ra từ ba tới bảy năm để tập trung học tập một lĩnh vực cụ thể còn được gọi là chuyên ngành.