Keystone logo

146 Cử nhân Các chương trình trong Báo chí và Truyền thông đại chúng Báo chí 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Cử nhân
  • BSc
  • BA
  • BBA
  • Báo chí và Truyền thông đại chúng
  • Báo chí
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Báo chí và Truyền thông đại chúng (146)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Cử nhân Các chương trình trong Báo chí và Truyền thông đại chúng Báo chí

Báo chí là lĩnh vực nghề nghiệp bao gồm viêc điều tra và tường thuật lại các sự kiện cho công chúng hoặc những độc giả mục tiêu thông qua các hình thức truyền thông khác nhau. Đại học về Báo chí kết hợp các bài viết và các phương tiện truyền thông trong khuôn khổ đạo đức và luật pháp.

Đại học về Báo chí cho phép chuyên sâu vào các lĩnh vực như đa truyền thông, báo hình, báo ảnh, và các hình thức in ấn bao gồm tạp chí, thời báo và biên tập. Hình thức học thi (Coursework) đối với cử nhân Báo chí tập trung vào các chủ đề như lịch sử của báo chí, các lí thuyết truyền thông, ảnh hưởng đối với xã hội, các phương tiện giao tiếp hình ảnh, thiết kế trang web, tin tức truyền thông, và báo điều tra... Sinh viên tốt nghiệp đại học Báo chí sẽ được chuẩn bị những bước cơ bản để gia nhập vào thế giới của truyền thông, quảng cáo, viết bài, biên tập và chụp ảnh.

Nếu bạn có niềm đam mê với báo chí, vậy thì đại học về Báo chí chính là tấm bằng cử nhân dành cho bạn. Hãy xem các lựa chọn ở dưới đây và tìm kiếm cho mình một khóa học phù hợp nhất!