Keystone logo

261 Cử nhân Các chương trình trong Khoa học xã hội Công tác xã hội 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Cử nhân
  • BSc
  • BA
  • BBA
  • Khoa học xã hội
  • Công tác xã hội
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (261)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Cử nhân Các chương trình trong Khoa học xã hội Công tác xã hội

Công tác xã hội là môn khoa học xã hội đa lĩnh vực nghiên cứu về hành vi con người và các hệ thống xã hội. Nó là một lĩnh vực rộng lớn vì thế tốt nghiệp đại học về Công tác xã hội đem lại cho sinh viên rất nhiều cơ hội việc làm.

Chương trình đào tạo đại học Công tác xã hội sẽ cung cấp cho sinh viên nền tảng lí thuyết Công tác xã hội và thực hành. Nó sẽ nghiên cứu các lí thuyết chính về hành vi con người và làm thế nào để áp dụng chúng vào trong các vấn đề thực tế, những con người thực tế. Đại học Công tác xã hội giúp cho sinh viên có được những kĩ năng và hiểu biết cần thiết để làm việc trong lĩnh vực Công tác xã hội vốn yêu cầu cao này. Các kĩ năng này được hình thành thông qua hình thức học thi (coursework) tập trung vào các chủ đề như Phúc lợi và chính sách xã hội, Tâm lí học, Phát triển con người, Đạo đức và phẩm hạnh, Phát triển cộng đồng. Tốt nghiệp với tấm bằng đại học Công tác xã hội thường đem lại cho bạn các công việc trong các tổ chức phi lợi nhuận hoặc phi chính phủ với các vị trí làm việc như Quản lí tình huống hay người biện hộ, trong đó công việc chủ yếu là giải quyết các vấn đề về đói nghèo, tham ô tài sản, hay bạo hành gia đình.

Nếu bạn có niềm yêu thích trong việc giúp đỡ người khác và muốn sử dụng niềm đam mê đó để đóng góp cho công việc vậy thì bạn nên theo học đại học về Công tác xã hội. Hãy bắt đầu tìm kiếm thông qua các lựa chọn dưới đây để tìm thấy khóa học phù hợp nhất cho bạn!