Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 9 Các Bằng Cử nhân trong Chính phủ 2024

9 Cử nhân Các chương trình trong Chính phủ 2024

Tổng quat

Sinh viên theo học một văn bằng bốn năm tại một cơ sở giáo dục đại học được công nhận thường học để lấy bằng Cử nhân Văn chương hoặc Cử nhân Khoa học. Cả hai đều hợp lệ, những bằng cấp này là bằng chứng cho thấy một cá nhân rất thành thạo trong một lĩnh vực nghiên cứu cụ thể.

Cử nhân Chính phủ là gì? Mức độ này cung cấp một cái nhìn sâu sắc về các hệ thống chính trị địa phương, quốc gia và toàn cầu. Học sinh thường được yêu cầu tham gia các lớp triết học nghiêm ngặt khám phá các lý thuyết chính trị khác nhau như chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa bảo thủ, chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa tự do. Với các chủ đề đa dạng về mức độ liên ngành này, nhiều sinh viên chọn tập trung vào một sự tập trung cụ thể. Nồng độ phổ biến bao gồm quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại, chính phủ và chính trị, và luật trước.

Học sinh của chính phủ có thể đạt được các kỹ năng tư duy phê phán cần thiết để phân tích và so sánh các lý thuyết và triết lý chính trị tương phản. Sinh viên chính phủ cũng có thể thành thạo trong việc phân tích và tổng hợp dữ liệu phức tạp. Ngoài ra, họ thường có được các kỹ năng giao tiếp cần thiết để thuyết phục dân số đa dạng.

Chi phí là một mối quan tâm chính đối với nhiều sinh viên. Nhiều cơ sở trực tuyến và toàn cầu cung cấp bằng Cử nhân Chính phủ. Học phí sẽ khác nhau giữa các cơ sở đào tạo và nền tảng đào tạo.

Các chuyên ngành chính phủ thường quan tâm đến việc theo đuổi sự nghiệp chính trị. Những người khác sử dụng mức độ của họ như là một nền tảng để khởi động sự nghiệp của họ trong dịch vụ công cộng và trở thành nhà ngoại giao, công chức hoặc quản trị viên công cộng. Các sinh viên khác chọn làm việc trong khu vực tư nhân và tiếp tục trở thành luật sư, nhà báo hoặc nhà phân tích chính trị. Học sinh có bằng cấp trong chính phủ cũng có thể thích làm việc trong các tổ chức phi chính phủ, sử dụng kiến ​​thức của họ về chính phủ để tiến hành công việc vận động chính sách.

Cử nhân Chính phủ là một trong những bằng cấp phổ biến hơn. Hàng ngàn trường học trực tuyến, địa phương và quốc tế cung cấp các khóa học trong chính phủ để giúp khởi động sự nghiệp của bạn. Tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào biểu mẫu khách hàng tiềm năng.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Cử nhân
  • BSc
  • BA
  • BBA
  • Khoa học xã hội
  • Khoa học Chính trị
  • Chính phủ
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (9)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập