Keystone logo

Bộ lọc

 • Cử nhân
 • BSc
 • BA
 • BBA
 • Chăm sóc y tế
 • Dinh dưỡng học
 • Dinh dưỡng học
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Chăm sóc y tế (37)
 • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

37 Cử nhân Các chương trình trong Dinh dưỡng học 2024

  Cử nhân Các chương trình trong Dinh dưỡng học

  Nghiên cứu về dinh dưỡng có thể mang lại lợi ích không chỉ cho sinh viên mà còn cho các khách hàng tương lai. Học viên cao học có thể học cách xây dựng thói quen lành mạnh với chế độ ăn uống. Những kỹ năng đã học này sau đó có thể được sử dụng để dạy cho những người khác về sức khỏe dinh dưỡng cá nhân.

  Bằng cử nhân được cấp cho các sinh viên đã hoàn thành các yêu cầu được đưa ra bởi trường đại học hoặc cao đẳng mà họ đang theo học. Các yêu cầu này bao gồm việc bỏ ra từ ba tới bảy năm để tập trung học tập một lĩnh vực cụ thể còn được gọi là chuyên ngành.