Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Các Bằng Cử nhân trong Film Industry trong Plymouth, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 2024

1 Cử nhân Các chương trình trong Film Industry trong Plymouth, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 2024

Tổng quat

Plymouth, hang động địa phương, để được chính xác, là quê hương của tiền gửi kỳ đồ đá cũ trên và xương của người Homo sapiens đầu. Có năm các tổ chức giáo dục đại học, một trong số đó là một trong những trường đại học lớn nhất Vương quốc Anh.

Nghiên cứu ngành công nghiệp điện ảnh là gì?
Nghiên cứu ngành công nghiệp điện ảnh là nghiên cứu về các khía cạnh kinh doanh và sáng tạo của ngành công nghiệp điện ảnh. Nó bao gồm mọi thứ từ phát triển và sản xuất phim đến phân phối và triển lãm. Ngoài ra, nó cũng bao gồm nghiên cứu về lịch sử, lý thuyết và phê bình điện ảnh.

Tôi có thể làm gì với tấm bằng về Công nghiệp Điện ảnh?
Có một số con đường sự nghiệp khác nhau mà bạn có thể chọn với tấm bằng nghiên cứu về ngành điện ảnh. Một lựa chọn là theo đuổi sự nghiệp sản xuất phim. Điều này có thể liên quan đến việc làm việc với tư cách là nhà sản xuất, đạo diễn hoặc nhà biên kịch. Ngoài ra, bạn cũng có thể làm việc trong lĩnh vực phân phối hoặc tiếp thị phim. Sinh viên tốt nghiệp nghiên cứu ngành công nghiệp điện ảnh cũng có thể làm việc như một nhà phê bình phim, nhà sử học hoặc nhà lý luận.

Bằng cấp nào có sẵn trong ngành Điện ảnh?
Có một số loại bằng cấp ngành điện ảnh khác nhau có sẵn. Một lựa chọn là theo đuổi bằng cử nhân về nghiên cứu điện ảnh. Điều này sẽ cung cấp cho bạn một nền tảng vững chắc về lịch sử, lý thuyết và phê bình phim. Ngoài ra, bạn có thể theo đuổi bằng cấp về sản xuất phim, tập trung vào khía cạnh kinh doanh của ngành công nghiệp điện ảnh. Ngoài ra còn có các bằng cấp về phân phối phim hoặc tiếp thị phim, giúp bạn chuẩn bị cho sự nghiệp trong lĩnh vực quảng cáo và bán hàng của ngành. Cho dù bạn chọn con đường nào, tấm bằng nghiên cứu về ngành công nghiệp điện ảnh có thể dẫn đến một sự nghiệp bổ ích và thú vị.

Tôi sẽ học gì trong thời gian học ngành Công nghiệp Điện ảnh?
Các khóa học để lấy bằng công nghiệp điện ảnh sẽ khác nhau tùy thuộc vào chương trình cụ thể mà bạn chọn. Tuy nhiên, nói chung, bạn có thể mong đợi nghiên cứu các chủ đề như lịch sử điện ảnh, lý thuyết và phê bình; xưởng phim; và phân phối và triển lãm phim. Ngoài ra, bạn cũng có thể có cơ hội tham gia các khóa học trong các lĩnh vực liên quan như kinh doanh giải trí hoặc truyền thông. Bằng cách nghiên cứu nhiều chủ đề khác nhau, bạn sẽ được chuẩn bị sẵn sàng cho sự nghiệp trong bất kỳ khía cạnh nào của ngành công nghiệp điện ảnh.

Vương quốc Anh, Vương quốc Anh là hơn 300 năm tuổi và bao gồm bốn quốc gia thành phần: Anh, Scotland, xứ Wales, và Bắc Ireland. Anh là một trung tâm học tập cho 1.000 năm qua và sở hữu nhiều trường đại học cổ xưa và phân biệt. Sinh viên nước ngoài chiếm một tỷ lệ đáng kể của sinh viên tại các trường đại học Vương quốc Anh.

Bằng cử nhân được cấp cho các sinh viên đã hoàn thành các yêu cầu được đưa ra bởi trường đại học hoặc cao đẳng mà họ đang theo học. Các yêu cầu này bao gồm việc bỏ ra từ ba tới bảy năm để tập trung học tập một lĩnh vực cụ thể còn được gọi là chuyên ngành.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Cử nhân
  • BSc
  • BA
  • BBA
  • Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • Nghệ thuật biểu diễn
  • Nghiên cứu điện ảnh
  • Film Industry
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghệ thuật biểu diễn (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan