Keystone logo

Bộ lọc

 • Cử nhân
 • BSc
 • BA
 • BBA
 • Du lịch và Khách sạn
 • Quản lý công viên và khu giải trí
 • Giải trí cộng đồng
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Du lịch và Khách sạn (4)
 • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

4 Cử nhân Các chương trình trong Giải trí cộng đồng 2024

  Cử nhân Các chương trình trong Giải trí cộng đồng

  Có một sự nhấn mạnh vào quản trị và quản lý kinh doanh trong lĩnh vực giải trí công cộng vì nhiều chuyên gia giải trí quản lý các chương trình của chính phủ và tổ chức phi lợi nhuận. Các chuyên gia giải trí thường cần chuẩn bị sẵn sàng để quản lý nhiều loại chương trình tại các trung tâm cộng đồng, không gian chung/thuê và ngoài trời.

  Bằng cử nhân được cấp cho các sinh viên đã hoàn thành các yêu cầu được đưa ra bởi trường đại học hoặc cao đẳng mà họ đang theo học. Các yêu cầu này bao gồm việc bỏ ra từ ba tới bảy năm để tập trung học tập một lĩnh vực cụ thể còn được gọi là chuyên ngành.