Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 24 Các Bằng Cử nhân trong Instruction 2023

24 Cử nhân Các chương trình trong Instruction 2023

overview

Các nghiên cứu học tập về giảng dạy có thể liên quan đến việc tạo ra các chương trình giảng dạy để tạo điều kiện tốt hơn kinh nghiệm học tập của học sinh. Học sinh của các chương trình giảng dạy có thể gặp phải một loạt các môn học dựa trên giáo dục, bao gồm các kỹ thuật thiết kế giảng dạy thực tế và các luật và đạo đức của các thực hành giáo dục hiện tại.

Bằng cử nhân được cấp cho các sinh viên đã hoàn thành các yêu cầu được đưa ra bởi trường đại học hoặc cao đẳng mà họ đang theo học. Các yêu cầu này bao gồm việc bỏ ra từ ba tới bảy năm để tập trung học tập một lĩnh vực cụ thể còn được gọi là chuyên ngành.

read_more

filters

  • Cử nhân
  • BSc
  • BA
  • BBA
  • Giáo dục
  • Instruction
fields_of_study
  • Giáo dục (24)
  • back_to_main_category
locations
find_more_locations
degree_type
duration
study_pace
teaching_languages
teaching_languages
study_format