Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 124 Các Bằng Cử nhân trong Khởi sự kinh doanh 2024

124 Cử nhân Các chương trình trong Khởi sự kinh doanh 2024

Tổng quat

Doanh nhân là một từ kinh tế dùng để chỉ một quá trình cao quý của các nhóm và / hoặc các cá nhân theo đuổi một cơ hội như họ tận dụng các nguồn lực để tạo ra giá trị. Do đó nó là trách nhiệm của một doanh nghiệp để xác định và thực những cơ hội sẵn sàng cho một thế giới tốt hơn. Một văn bằng cử nhân trong kinh doanh vì thế cần thiết trong việc phát triển những kỹ năng này và khả năng sống là một giấc mơ tích cực thông qua quản lý thay đổi và theo đuổi mục đích định hướng cơ hội. Do đó Cử nhân Doanh nhân là phù hợp nhất để đào tạo và giáo dục cá nhân về các khía cạnh như vậy. Mức độ mang tính liên ngành, một kết hợp kế toán, tiếp thị và quản lý các khía cạnh tài chính với và thông tin cho việc ra quyết định chất lượng và phân tích. Nó khám phá những khía cạnh lập kế hoạch và phương pháp tiếp cận công nghệ thông tin để kinh doanh.

Sinh viên có niềm đam mê đến với sản phẩm và cơ hội mới có cơ hội phát triển kỹ năng của mình thông qua một chương trình Cử nhân mức độ Doanh nhân. Bạn sẽ nhận được để hiểu ý tưởng chiến lược có liên quan cho thế giới hiện đại. Sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng thiết lập để áp dụng kiến ​​thức của họ trong việc tạo ra các liên của riêng mình trong khi cung cấp chuyên môn kinh doanh với thế giới của công ty ngay. Chương trình văn bằng đại học có nghĩa là để phát triển kỹ năng cho chất lượng thiết kế chất lượng và tiến hóa của thế giới kinh doanh và các giải pháp khác. Ai sẽ có được các kiến ​​thức cơ bản về tài chính, lập kế hoạch, tiếp thị và quản lý cho cả hai lớn và các tổ chức doanh nghiệp nhỏ trên khắp thế giới.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Cử nhân
  • BSc
  • BA
  • BBA
  • Nghiên cứu kinh doanh
  • Khởi sự kinh doanh
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh doanh (124)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập