Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 71 Các Bằng Cử nhân trong Khoa học động vật 2024

71 Cử nhân Các chương trình trong Khoa học động vật 2024

Tổng quat

Hầu hết các chương trình cử nhân có ít nhất ba năm để hoàn thành và có thể mất đến tám năm với việc học bán thời gian. Một số chương trình cử nhân cung cấp cho sinh viên cơ hội để kiếm được mức độ khác đồng thời, mặc dù các chương trình này có xu hướng có giới hạn nhập học và có thể rất cạnh tranh.

Cử nhân Khoa học Động vật là gì? Tùy thuộc vào chương trình, loại độ này có thể cho phép các học giả tập trung nỗ lực của họ vào con vật của họ được lựa chọn hoặc có thể được regiment cao. Hầu hết sinh viên trong ngành này có nhiều cấp độ sinh học, hóa học và di truyền học, mặc dù nhiều chương trình bao gồm khoa học môi trường và môi trường trong chương trình giảng dạy của họ là tốt. Người học thường quen thuộc với quản lý nông nghiệp và chăn nuôi thông qua các khóa học thực hành đòi hỏi phải làm việc với động vật sống. Ngoài các phương pháp kinh doanh nông nghiệp, sinh viên thường được đào tạo về dinh dưỡng động vật và nghiên cứu nông nghiệp.

Chương trình Cử nhân Khoa học Động vật thường sinh ra những người có tư duy có phương pháp cũng như có khả năng quản lý đạo đức kinh doanh nông nghiệp và duy trì sức khoẻ vật nuôi. Những kỹ năng này chuẩn bị cho học sinh về con đường giáo dục tiên tiến hơn và có thể cung cấp nhập cảnh cho một số nghề nghiệp hoàn thành.

Bao gồm trong chi phí cho trường cao đẳng nên được thực hiện trong khi tận dụng chi phí sinh hoạt mong đợi, vì cả hai có thể ảnh hưởng đến thành công của học sinh và sự thoải mái. Liên hệ với các trường tiềm năng để biết thông tin về học phí và để tìm hiểu thêm về bất kỳ chương trình hỗ trợ tài chính nào sẵn có.

Từ đất nông nghiệp đến các phòng thí nghiệm của công ty, những người tốt nghiệp với bằng Cử nhân Khoa học Động vật thường có đủ điều kiện để làm việc trong một loạt các môi trường. Cho dù thực hiện nghiên cứu như là một nhà khoa học nông nghiệp, làm việc trong ngành thú y, hoặc ủng hộ bảo tồn môi trường, học sinh có thể sử dụng kỹ năng kỹ thuật thu được từ giáo dục của họ để có hiệu quả lớn. Các nhà quản lý chăn nuôi, các nhà khoa học chăn nuôi, các nhà quản lý sản xuất, chuyên gia bán hàng động vật, và các nhà phân tích giống là một trong số rất nhiều chức danh có sẵn cho sinh viên tốt nghiệp loại chương trình này.

Giống như hầu hết các văn bằng khoa học, Cử nhân Khoa học Động vật hiếm khi có mặt để tham dự từ xa, mặc dù một số chương trình có thể cho phép sinh viên hoàn thành các bài giảng dựa trên các khóa học trực tuyến. Tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào mẫu chính.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Cử nhân
  • BSc
  • BA
  • BBA
  • Khoa học Đời sống
  • Khoa học động vật
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học Đời sống (71)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập