Keystone logo

181 Cử nhân Các chương trình trong Khoa học môi trường/năng lượng Khoa học môi trường 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Cử nhân
  • BSc
  • BA
  • BBA
  • Khoa học môi trường/năng lượng
  • Khoa học môi trường
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học môi trường/năng lượng (181)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Cử nhân Các chương trình trong Khoa học môi trường/năng lượng Khoa học môi trường

Bằng cử nhân liên quan đến việc hoàn thành các yêu cầu cơ bản trước khi tham gia các lớp học ngày càng chuyên biệt trong một lĩnh vực nghiên cứu chính. Sinh viên thường dành hai năm đầu của một chương trình bốn năm học về nền tảng cần thiết để thấu hiểu sự phát triển mới trong lĩnh vực được lựa chọn của họ. Các độ này được thiết kế để chuẩn bị cho sinh viên thành công cá nhân và chuyên nghiệp.

Cử nhân Khoa học Môi trường là gì? Một số khoa học tự nhiên, bao gồm sinh học, hóa học, sinh thái và địa chất, giao cắt trong lĩnh vực nghiên cứu này. Học sinh học và áp dụng các nguyên tắc kết hợp của các môn học này vào các tình huống thực tế. Tập huấn này chuẩn bị cho họ đánh giá các chi phí và lợi ích của các cách tiếp cận khác nhau để quản lý tác động của con người lên hệ sinh thái.

Học sinh theo học bằng cử nhân về khoa học môi trường có thể có được một nền tảng khoa học rất hữu ích cho một loạt các ứng dụng chuyên nghiệp và cá nhân. Các chuyên gia có tay nghề có thể đánh giá tác động của sự phát triển hoặc sản xuất công nghiệp trên các hệ sinh thái khác nhau. Sinh viên tốt nghiệp cũng nên hiểu sâu hơn về phương pháp khoa học và nghiên cứu hệ thống về nguyên nhân và hậu quả.

Bằng cử nhân về khoa học môi trường có thể chi phí nhiều hoặc ít hơn dựa trên thứ hạng và vị trí của một trường đại học. Các ứng viên nên điều tra giá của các chương trình trước khi nộp đơn. Sinh viên cũng có thể tìm kiếm học bổng hoặc chương trình nhằm khuyến khích nghiên cứu về môi trường.

Hoàn thành bằng cử nhân về khoa học môi trường chuẩn bị cho sinh viên làm tư vấn, quản lý hoặc chuyên gia giáo dục cho chính quyền địa phương và quốc gia hoặc các công ty tư nhân. Sinh viên tốt nghiệp cũng có thể tập trung vào việc giám sát chất lượng của các nguồn tài nguyên thiên nhiên cụ thể như chất lượng không khí, chất lượng nước hoặc các nhà khoa học đất. Cũng có thể tìm kiếm việc làm như một nhà khoa học với các tổ chức phi chính phủ dành cho bảo tồn môi trường hoặc thiết lập bằng chứng cho các vụ kiện môi trường.

Có rất nhiều lựa chọn để theo đuổi một Cử nhân Khoa học Môi trường. Các chương trình trực tuyến có thể hữu ích cho sinh viên ở các khu vực không có các trường đại học có bằng cấp này. Để bắt đầu, hãy tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng hành chính của trường bạn chọn bằng cách điền vào mẫu chính.