Keystone logo

Bộ lọc

 • Cử nhân
 • BSc
 • BA
 • BBA
 • Nghiên cứu kinh tế
 • Kinh tế
 • Kinh tế sáng tạo
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu kinh tế (1)
 • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

1 Cử nhân Các chương trình trong Kinh tế sáng tạo 2024

  Popular study format

  Popular education type

  Popular locations

  Cử nhân Các chương trình trong Kinh tế sáng tạo

  Một chương trình Thạc sĩ Kinh tế sáng tạo tập trung vào các ưu đãi giá trị tạo từ môi trường sáng tạo và các ngành công nghiệp sáng tạo. Sự thành công của ngành công nghiệp thời gian thường phụ thuộc vào khả năng đổi mới và đạt được mặt đất nhờ vào tư duy tiểu thuyết. Trong chương trình này, bạn sẽ có thể tập trung vào nền kinh tế này bắt nguồn từ nhu cầu sáng tạo và sẽ hướng dẫn bạn để đáp ứng mục tiêu của bạn.

  Bằng cử nhân được cấp cho các sinh viên đã hoàn thành các yêu cầu được đưa ra bởi trường đại học hoặc cao đẳng mà họ đang theo học. Các yêu cầu này bao gồm việc bỏ ra từ ba tới bảy năm để tập trung học tập một lĩnh vực cụ thể còn được gọi là chuyên ngành.