Keystone logo

15 Cử nhân Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Nghiên cứu luật quốc tế Luật Quốc tế 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Cử nhân
  • BSc
  • BA
  • BBA
  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Nghiên cứu luật quốc tế
  • Luật Quốc tế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (15)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Cử nhân Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Nghiên cứu luật quốc tế Luật Quốc tế

Đại học về Luật quốc tế chuẩn bị cho sinh viên theo đuổi nghề nghiệp luật quốc tế với những điều khoản phục vụ cho mối quan hệ về pháp luật giữa các quốc gia. Có nhiều chương trình đại học về Luật quốc tế được giảng dạy tại các trường đại học hàng đầu ở trên khắp thế giới. Sinh viên tốt nghiệp từ các chương trình đại học Luật quốc tế được tuyển dụng vào các nghề nghiệp luật pháp khác nhau như soạn thảo hợp đồng, nghiên cứu pháp luật, nhân viên tòa án, nhân viên luật quốc tế/so sánh, trợ lý luật quốc tế/so sánh...

Các chương trình thông thường bao gồm các môn học mở rộng về quyền con người và gần như luôn luôn đưa ra các cơ hội học tập thông qua vừa học vừa làm hoặc du học ở nước ngoài. Các chương trình cũng thường mời các diễn giả, những người thông thường là những luật sư quốc tế danh tiếng, đến để giảng bài và đem lại những hướng dẫn cơ bản cho sinh viên. Sinh viên đại học Luật quốc tế cũng có nhiều lựa chọn để chọn các lĩnh vực chuyên ngành cho mình chẳng hạn như quyền con người, chính trị hay luật quốc tế. Các môn học trong chương trình này có thể thay đổi tùy thuộc vào chuyên ngành của sinh viên cũng như thời gian học tập ở nước ngoài. Tuy nhiên, một số môn học được giảng dạy chung cho tất cả các chương trình, chẳng hạn như quyền con người, đạo đức, kinh tế toàn cầu, quan hệ quốc tế và luật nước ngoài.

Để hiểu thêm về đại học Luật quốc tế, hãy xem các chương trình ở dưới đây. Bạn sẽ tìm thấy cơ hội để thực hiện mục tiêu nghề nghiệp và học tập của mình!