Keystone logo

21 Cử nhân Các chương trình trong Báo chí và Truyền thông đại chúng Giao tiếp Ngành truyền thông 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Cử nhân
  • BSc
  • BA
  • BBA
  • Báo chí và Truyền thông đại chúng
  • Giao tiếp
  • Ngành truyền thông
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Báo chí và Truyền thông đại chúng (21)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Cử nhân Các chương trình trong Báo chí và Truyền thông đại chúng Giao tiếp Ngành truyền thông

Nhiều sinh viên theo đuổi một Cử nhân Truyền thông chuyên nghiệp để phát triển các kỹ năng mà sẽ cung cấp cho họ một lợi thế cạnh tranh trong ngành báo chí và giải trí, cũng như trong các thiết lập của công ty, phi lợi nhuận và chính phủ. Mức độ này dạy cho những người tham gia các kỹ năng giao tiếp cần thiết cho văn bản cho cơ quan truyền thông, tương tác kinh doanh và thuyết trình.

Cử nhân Truyền thông chuyên nghiệp là gì? Một Cử nhân Truyền thông chuyên nghiệp là một văn bằng đại học cung cấp cho sinh viên những kỹ năng có giá trị cho các văn bản và trình bày trong khu vực công và tư nhân. Một số người tham gia lựa chọn để tập trung vào văn bản có liên quan đến các đại lý báo chí, giải trí và quảng cáo. Người khác có thể tập trung vào bài thuyết trình và kỹ năng giao tiếp hữu ích để quản lý hoặc tư vấn các vị trí trong một môi trường hợp tác hơn. Sinh viên tốt nghiệp truyền thông chuyên nghiệp xuất sắc trong kinh doanh, phương tiện truyền thông và các vị trí phi lợi nhuận đòi hỏi kỹ năng viết và sản xuất mạnh mẽ.

Học sinh quan tâm mài kỹ năng giao tiếp cũng như phát triển một kiến ​​thức rộng hơn về lý thuyết truyền thông và các vấn đề hưởng lợi nhiều nhất từ ​​mức độ này. Những lợi ích khác cho người tham gia trong các chương trình bao gồm tiếp xúc với văn bản và trình bày các chuyên gia từ nhiều ngành khác nhau và khả năng để lựa chọn một khu vực tập trung dựa trên lợi ích và mục tiêu nghề nghiệp.

Chiều dài của thời gian để kiếm được mức độ này thay đổi dựa trên các yêu cầu của từng chương trình, và kết quả là, các chi phí khác nhau giữa các tổ chức. Nói chung, các môn học phải mất hai năm để hoàn thành. Sinh viên tương lai nên nghiên cứu từng tổ chức để tìm hiểu thêm về thời gian và yêu cầu học phí.

Liên lạc nghiệp vụ có liên quan đến một loạt các lĩnh vực truyền thông quản lý, chẳng hạn như quan hệ công chúng và truyền thông tổ chức.Học sinh quan tâm trong quan hệ công chúng có thể làm việc trong các môi trường doanh nghiệp bằng văn bản trả lời các câu hỏi, trả lời các câu hỏi phương tiện truyền thông hoặc crafting phát hành công cộng. Thông điệp truyền thông hiệu quả là cần thiết ở các vị trí trong tổ chức là tốt. Học sinh cũng có thể chọn để làm việc trong các môi trường doanh nghiệp hoặc các vị trí quản lý trong việc gây quỹ và phi lợi nhuận hoặc trong chính phủ. Sinh viên tốt nghiệp những người tập trung trong ngành báo chí truyền thông và giải trí có thể mong đợi những cơ hội nghề nghiệp trong báo cáo, quảng cáo và sản xuất các vị trí.

Sinh viên tiềm năng có thể tìm hiểu thêm về các tổ chức cung cấp độ giao tiếp chuyên nghiệp bằng cách tìm kiếm cơ sở dữ liệu rộng lớn của chúng ta về trường học. Tìm kiếm các chương trình của bạn bên dưới và liên hệ trực tiếp văn phòng tuyển sinh của trường được lựa chọn của bạn bằng cách điền vào mẫu chì.