Keystone logo

Bộ lọc

 • Cử nhân
 • BSc
 • BA
 • BBA
 • Nghiên cứu kinh tế
 • Ngân hàng
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu kinh tế (18)
 • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

18 Cử nhân Các chương trình trong Ngân hàng 2024

  Cử nhân Các chương trình trong Ngân hàng

  Với bằng đại học về Ngân hàng, sinh viên sẽ được học những kĩ năng cần thiết để đạt được thành công trong nghề nghiệp trên lĩnh vực ngân hàng. Sinh viên đại học Ngân hàng sẽ có những hiểu biết về tài chính, tín dụng, cho vay và quản trị. Sinh viên tốt nghiệp đại học thường sẽ làm việc trong lĩnh vực tài chính ở các vị trí như nhân viên cho vay, nhà phân tích tín dụng, hoặc giám đốc ngân hàng.

  Sinh viên các chương trình đào tạo đại học về Ngân hàng sẽ không chỉ học được các kiến thức cần thiết về ngành ngân hàng, mà còn học được các nguyên lí quản trị kinh doanh khác. Chính điều này đã đem lại cho họ những nền tảng và hiểu biết vững chắc về kinh doanh, ngân hàng, và tài chính. Trong chương trình đào tạo đại học về Ngân hàng, sinh viên sẽ được học các môn học với các chủ đề như luật ngân hàng, kinh tế, tín dụng, thương mại quốc tế, tài chính doanh nghiệp, hay kinh doanh ngân hàng.

  Hãy thực hiện giấc mơ làm việc trong ngành ngân hàng của mình bằng cách tìm kiếm và lựa chọn một trong các chương trình đào tạo đại học Ngân hàng được liệt kê dưới đây!