Keystone logo

2 Cử nhân Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Ngân hàng Ngân hàng bán lẻ 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Cử nhân
  • BSc
  • BA
  • BBA
  • Nghiên cứu kinh tế
  • Ngân hàng
  • Ngân hàng bán lẻ
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh tế (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Cử nhân Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Ngân hàng Ngân hàng bán lẻ

Sinh viên ngành ngân hàng bán lẻ đạt được các kỹ năng về phân tích tài chính, giá trị kinh tế và rủi ro, phân tách ROE, thu hút và giữ chân khách hàng. Với kiến thức này, sinh viên có thể lãnh đạo hiệu quả các tổ chức ngân hàng và sử dụng các chiến lược hiệu quả để đáp ứng với sự thay đổi của ngành.

Bằng cử nhân được cấp cho các sinh viên đã hoàn thành các yêu cầu được đưa ra bởi trường đại học hoặc cao đẳng mà họ đang theo học. Các yêu cầu này bao gồm việc bỏ ra từ ba tới bảy năm để tập trung học tập một lĩnh vực cụ thể còn được gọi là chuyên ngành.