Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 127 Các Bằng Cử nhân trong Nguồn nhân lực 2023

127 Cử nhân Các chương trình trong Nguồn nhân lực 2023

Tổng quat

Nguồn nhân lực liên quan đến những người sắp xếp và phân bổ lực lượng lao động cho một tổ chức, đồng thời ra những chính sách và chiến lược liên quan đến việc quản lý lực lượng lao động đó. Hầu hết tất cả các tổ chức hoặc doanh nghiệp đều có một phòng nguồn nhân lực riêng, khiến việc quản lí nhân sự một cách hiệu quả trở nên quan trọng đối với việc quản trị và phát triển doanh nghiệp hay tổ chức một cách bền vững.

Hầu hết các chương trình đại học Nguồn nhân lực là đại học về kinh doanh với chuyên ngành Nguồn nhân lực. Với đại học Nguồn nhân lực, sinh viên sẽ được học các kiến thức căn bản về kinh doanh, chẳng hạn như tài chính, marketing, kinh tế, và quản trị, Sinh viên theo học đại học Nguồn nhân lực sẽ tập trung vào các khóa học (coursework) như tuyển dụng và chọn lựa, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, quan hệ lao động, và quản trị chiến lược. Sinh viên tốt nghiệp đại học Nguồn nhân lực thường tiếp tục làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng, bồi thường, tặng thưởng, hoặc các lĩnh vực khác về nguồn nhân lực.

Hãy tìm kiếm trong rất nhiều các chương trình dưới đây và chọn cho mình một khóa học đại học về Nguồn nhân lực!

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Cử nhân
  • BSc
  • BA
  • BBA
  • Nghiên cứu quản trị
  • Nguồn nhân lực
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu quản trị (127)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập