Keystone logo

114 Cử nhân Các chương trình trong Khoa học xã hội Nhân chủng học 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Cử nhân
  • BSc
  • BA
  • BBA
  • Khoa học xã hội
  • Nhân chủng học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (114)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Cử nhân Các chương trình trong Khoa học xã hội Nhân chủng học

Nhân chủng học là chuyên ngành đào tạo tập trung nghiên cứu hệ thống phát triển của con người và các hành vi văn hóa của họ trong mối tương quan với sự phát triển thể chất, đặc điểm sinh học, và các tập quán xã hội, tôn giáo. Nhân chủng học là một bộ môn nghiên cứu thuộc ngành khoa học xã hội, ngành học này đã và đang mở ra nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp cho các bạn sinh viên tốt nghiệp khoá học Cử nhân về Nhân chủng học. Cơ hội việc làm chủ yếu nằm trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, ở trong các công ty tư nhân và các công ty trực thuộc nhà nước.

Chương trình đào tạo Cử nhân chuyên ngành Nhân chủng học được thiết kế với bốn nội dung chính bao gồm nghiên cứu các vấn đề về văn hóa, ngôn ngữ, sinh học, vật lý, và khảo cổ học. Các chương trình giảng dạy cũng chủ yếu tập trung vào bốn lĩnh vực chính này. Các khóa học giảng dạy bao gồm các chủ đề như phương pháp nghiên cứu, tiến hóa, dân tộc học, khảo cổ học thời tiền sử và nhiều chủ đề khác nữa. Tham gia vào chương trình đào tạo Cử nhân chuyên ngành Nhân chủng học, sinh viên cũng có cơ hội tiếp cận một trong số các lĩnh vực như y học, giám định pháp y, nghiên cứu bảo tàng, hoặc các vấn đề quốc tế khác nữa. Chương trình Cử nhân chuyên ngành Nhân chủng học được thiết kế với nhiều mô hình đào tạo khác nhau như đào tạo trực tuyến hoặc trong khuôn viên các trường đại học trên toàn thế giới hoặc các khu vực riêng dành cho một số chuyên ngành đặc biệt.

Nếu bạn đam mê nghiên cứu về con người và các hành vi của con người, hãy lựa chọn chương trình Cử nhân chuyên ngành Nhân chủng học. Hãy xem qua các tùy chọn dưới đây để tìm hiểu thêm về chương trình phù hợp nhất với bạn !