Keystone logo

8 Cử nhân Các chương trình trong Nghiên cứu nghệ thuật Nhiếp ảnh Nhiếp ảnh thương mại 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Cử nhân
  • BSc
  • BA
  • BBA
  • Nghiên cứu nghệ thuật
  • Nhiếp ảnh
  • Nhiếp ảnh thương mại
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu nghệ thuật (8)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Cử nhân Các chương trình trong Nghiên cứu nghệ thuật Nhiếp ảnh Nhiếp ảnh thương mại

Nhiếp ảnh thương mại là thể loại riêng đòi hỏi một bộ kỹ năng độc đáo. Các chương trình trong lĩnh vực này tập trung vào ánh sáng chuyên nghiệp, chụp ảnh và chỉnh sửa. Họ có thể giúp sinh viên thâm nhập vào ngành và xây dựng nhóm khách hàng.

Bằng cử nhân được cấp cho các sinh viên đã hoàn thành các yêu cầu được đưa ra bởi trường đại học hoặc cao đẳng mà họ đang theo học. Các yêu cầu này bao gồm việc bỏ ra từ ba tới bảy năm để tập trung học tập một lĩnh vực cụ thể còn được gọi là chuyên ngành.