Keystone logo

Bộ lọc

 • Cử nhân
 • BSc
 • BA
 • BBA
 • Khoa học môi trường/năng lượng
 • Phát triển môi trường bền vững
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Khoa học môi trường/năng lượng (18)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  18 Cử nhân Các chương trình trong Phát triển môi trường bền vững 2024

   Cử nhân Các chương trình trong Phát triển môi trường bền vững

   Hầu hết các chương trình cử nhân đều bắt đầu bằng một yêu cầu rộng và tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu hơn. Học sinh phải phát triển năng lực tổng quát và vượt qua các khóa học ngày càng nâng cao trong lĩnh vực của họ tập trung. Sinh viên tốt nghiệp nên chứng tỏ chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu chính của họ.

   Cử nhân về Bền vững Môi trường là gì? Kỷ luật này tập trung vào việc xác định cách tiếp cận thân thiện với môi trường đối với các nỗ lực khác nhau, từ xây dựng đến sản xuất. Cách tiếp cận bền vững có thể liên quan đến việc thay thế các vật liệu không độc hại hoặc tìm cách để giảm dấu ấn môi trường sản xuất. Những phương pháp này có thể cho phép các doanh nghiệp hoạt động với chi phí tài nguyên ít hoặc chất thải.
   Có rất nhiều lợi ích để theo đuổi bằng cử nhân về môi trường bền vững. Khóa học này giúp nâng cao kỹ năng phân tích và cải thiện khả năng của sinh viên tốt nghiệp để cân nhắc các kết quả khác nhau. Học sinh học về những hàm ý về kinh tế và tự nhiên của chuỗi phát triển và cung ứng. Những kỹ năng này đang có nhu cầu với các chính phủ, các tổ chức quốc tế và các công ty tư nhân.

   Chi phí cho một Cử nhân Chương trình Bền vững Môi trường khác nhau dựa trên trường học và các nước. Tính toán chi phí tham dự trong bốn năm làm việc toàn thời gian. Bạn cũng có thể muốn tính đến chi phí của sách giáo khoa và bất kỳ thiết bị cần thiết để hoàn thành các thành phần phòng thí nghiệm hoặc nghiên cứu.

   Sinh viên tốt nghiệp có bằng cử nhân về môi trường bền vững có thể áp dụng kiến ​​thức của họ trong nhiều ngành nghề khác nhau, cho dù họ làm việc như các cố vấn bền vững hoặc chuyên gia cho chính phủ hoặc công ty. Những người có bằng cấp có thể tìm kiếm việc làm tại các công ty tư vấn hoặc các tổ chức quốc tế hoặc hoạt động như những người đánh giá độc lập. Trong các vai trò này, họ sẽ xác định các tác động môi trường của sản xuất, xây dựng hoặc phát triển cơ sở hạ tầng và xác định các lựa chọn cân bằng giữa giá trị hoặc lợi nhuận và tính bền vững.

   Cử nhân về Tính bền vững Môi trường đã trở thành một lĩnh vực nghiên cứu phổ biến, và nhiều trường đại học và các chương trình trực tuyến cung cấp bằng cấp trong lĩnh vực này. Bạn có thể quyết định các chương trình dựa trên vị trí hoặc số lượng linh hoạt bạn cần để theo đuổi mức độ này. Để bắt đầu, hãy tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng hành chính của trường bạn chọn bằng cách điền vào mẫu chính.