Keystone logo

1 Cử nhân Các chương trình trong Nghệ thuật biểu diễn Nghiên cứu điện ảnh Phê bình điện ảnh trong Omaha, Hoa Kỳ cho 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Cử nhân
  • BSc
  • BA
  • BBA
  • Hoa Kỳ
  • Nghệ thuật biểu diễn
  • Nghiên cứu điện ảnh
  • Phê bình điện ảnh
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghệ thuật biểu diễn (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Popular degree type

Cử nhân Các chương trình trong Nghệ thuật biểu diễn Nghiên cứu điện ảnh Phê bình điện ảnh

Ý định đạo diễn chỉ là một thành phần của các lớp phê bình phim, dạy một ý tưởng có thể không bao giờ được hiểu đầy đủ tùy thuộc vào thông tin có sẵn. Các lớp học cũng có thể xem xét cách khán giả tiếp nhận một câu chuyện.

Hoa Kỳ vẫn là điểm đến phổ biến nhất trên thế giới đối với sinh viên quốc tế. Các trường đại học ở Mỹ thống trị bảng xếp hạng thế giới và quốc gia này cũng cung cấp nhiều địa điểm học tập thú vị. Các hệ thống đại học của bang được chính quyền bang trợ cấp một phần và có thể có nhiều cơ sở trải khắp bang với hàng trăm nghìn sinh viên.

Bằng cử nhân được cấp cho các sinh viên đã hoàn thành các yêu cầu được đưa ra bởi trường đại học hoặc cao đẳng mà họ đang theo học. Các yêu cầu này bao gồm việc bỏ ra từ ba tới bảy năm để tập trung học tập một lĩnh vực cụ thể còn được gọi là chuyên ngành.