Keystone logo

Bộ lọc

 • Cử nhân
 • BSc
 • BA
 • BBA
 • Giáo dục
 • Nghiên cứu giáo dục
 • Phương pháp nghiên cứu
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Giáo dục (1)
 • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

1 Cử nhân Các chương trình trong Phương pháp nghiên cứu 2024

  Cử nhân Các chương trình trong Phương pháp nghiên cứu

  Nghiên cứu các phương pháp nghiên cứu mở ra một loạt các lựa chọn nghề nghiệp. Lĩnh vực này tập trung vào cách tư vấn cho các doanh nghiệp trong hoạt động hàng ngày của họ. Những người nghiên cứu chủ đề này có thể tiếp tục làm việc trong các trường đại học hoặc trong các công ty lớn để giúp các tổ chức này đưa ra quyết định tốt hơn.

  Bằng cử nhân được cấp cho các sinh viên đã hoàn thành các yêu cầu được đưa ra bởi trường đại học hoặc cao đẳng mà họ đang theo học. Các yêu cầu này bao gồm việc bỏ ra từ ba tới bảy năm để tập trung học tập một lĩnh vực cụ thể còn được gọi là chuyên ngành.