Keystone logo

47 Cử nhân Các chương trình trong Du lịch và Khách sạn Dịch vụ khách sạn Quản lý khách sạn và nhà hàng quốc tế 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Cử nhân
  • BSc
  • BA
  • BBA
  • Du lịch và Khách sạn
  • Dịch vụ khách sạn
  • Quản lý khách sạn và nhà hàng quốc tế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Du lịch và Khách sạn (47)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Cử nhân Các chương trình trong Du lịch và Khách sạn Dịch vụ khách sạn Quản lý khách sạn và nhà hàng quốc tế

Quản lý khách sạn là một trong những ngành được công nhận trên toàn cầu đang phát triển liên tục. Độc lập với tình hình kinh tế trên thế giới, lĩnh vực khách sạn vẫn là ngành có nhiều cơ hội nghề nghiệp. Khách sạn là một ngành công nghiệp rộng mở, tạo ra những cơ hội to lớn cho tương lai của sinh viên. Có rất nhiều khóa học quản lý sẽ giới thiệu cho sinh viên những kỹ năng đáng tin cậy cần thiết trong việc quản lý các địa điểm phục vụ khách hàng khác nhau. Chương trình cử nhân Quản trị Khách sạn Quốc tế sẽ không chỉ đào tạo sinh viên về kỹ năng và kiến ​​thức về công nghiệp mà còn chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp cho một ngành công nghiệp đầy thách thức. Đây là thông qua thực hành kinh nghiệm của ngành công nghiệp đặt tại các khách sạn lớn và các địa điểm khách sạn khác trên khắp thế giới. Chương trình Quản lý Khách sạn Quốc tế là một chương trình đào tạo rộng rãi bao gồm các hoạt động và năng lực quản lý quốc tế được chấp nhận để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các nhà quản lý quốc tế trong lĩnh vực khách sạn. Chương trình Cử nhân Quản lý Khách sạn Quốc tế có cấu trúc tốt để bao quát các khía cạnh toàn cầu của các ngành dịch vụ khách sạn như bán hàng, tiếp thị, tài chính và nhân sự. Có nhiều chuyên ngành mà người ta có thể lựa chọn trong khi theo đuổi khóa học. Bạn có thể lựa chọn chương trình thương mại và kế hoạch hội nghị, chỗ ở và quản lý cơ sở vật chất, kinh doanh, đồ uống, quản lý sòng bạc và các lĩnh vực chuyên môn khác trong ngành công nghiệp được công nhận trên toàn cầu. Quản lý Khách sạn Quốc tế (BA International Hospitality Management) là một chương trình năng động do các đội khách quốc tế tuyển dụng để đảm bảo sinh viên tốt nghiệp có trình độ đang bước vào thị trường. Đăng ký bây giờ!