Keystone logo

51 Cử nhân Các chương trình trong Hàng không Quản lý hàng không 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Cử nhân
 • BSc
 • BA
 • BBA
 • Hàng không
 • Quản lý hàng không
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Hàng không (51)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Cử nhân Các chương trình trong Hàng không Quản lý hàng không

  Quản lý hàng không là một chương trình học tập được thiết kế tốt giúp giới thiệu sinh viên đến các lĩnh vực chính của quản trị kinh doanh điều hành ngành hàng không. Chương trình học được thiết kế nhằm mục đích đảm bảo rằng các học viên tốt nghiệp vào các vị trí quản lý trong các tổ chức Hàng không và Hàng không khác nhau. BA Aviation Management là một chương trình đào tạo đại học có khả năng tiếp thị nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên cơ hội để tìm hiểu các quy định, cơ chế và đặc điểm của quản lý chung và các doanh nghiệp hàng không đặc biệt. Những người tìm cách phát triển sự nghiệp trong quản lý kinh doanh và hiểu biết sâu sắc về ngành hàng không hiện nay có thể tham gia vào chương trình cử nhân Quản trị Hàng không. Mục tiêu chính của chương trình BA Aviation Management là chuẩn bị cho sinh viên một sự nghiệp tuyệt vời trong việc lãnh đạo các vị trí quản lý trong các công ty hàng không khác nhau trên toàn thế giới. Khóa học lấy bằng cấp được thiết kế để đặt nền móng cho sự nghiệp hàng không hiện đại và thực tiễn. Khóa học của BA Aviation Management được thiết kế tốt để đáp ứng nhu cầu của ngành hàng không quốc tế. BA Aviation Management là một khóa học nhằm giới thiệu cho sinh viên cách tiếp cận liên ngành, cho phép sinh viên áp dụng các kỹ năng thực tiễn cũng như các kỹ năng lý thuyết thu được theo cách thức kết quả hơn. Sinh viên tốt nghiệp có thể theo đuổi sự nghiệp khác nhau trong thế giới kinh doanh hàng không như các nhà khai thác hàng không và các vị trí quản lý hàng không liên quan khác. Các kỹ năng có thể tiếp thị được trên toàn thế giới ngày nay.