Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 2 Các Bằng Cử nhân trong Quản lý thể thao 2024

2 Cử nhân Các chương trình trong Quản lý thể thao 2024

Tổng quat

Chương trình đại học về Quản lí thể thao có thể là sự khởi đầu cho sự nghiệp của bạn trong lĩnh vực thể thao hấp dẫn này. Sinh viên tốt nghiệp với tấm bằng Quản lí thể thao có thể làm việc cho các trung tâm thể thao, các hiệp hội thể thao ở vị trí của những nhà hoạch định tài chính hay những nhà quản lí sự kiện thể thao. Rất nhiều người tốt nghiệp xong lựa chọn con đường học tiếp ở bậc thạc sĩ trong lĩnh vực thể thao này.

Có rất nhiều lựa chọn đối với các khóa học trong lĩnh vực đào tạo đại học Quản lí thể thao. Các khóa học được tổ chức ở các địa điểm khác nhau cũng như các lựa chọn phương thức học tập khác nhau, bao gồm học toàn thời gian, bán thời gian cho đến học trực tuyến (online). Các khóa học mà các sinh viên đại học về Quản lí thể thao sẽ được giảng dạy đi vào nghiên cứu lí thuyết với những ứng dụng thức tế trong quản lí và thể thao, thể thao trường học, các vấn đề xã hội và văn hóa trong lĩnh vực thể thao, và marketing.

Nếu bạn là người yêu thích thể thao, vậy thì hãy thử mơ về tấm bằng cử nhân Quản lí thể thao. Hãy xem các lựa chọn tới đây và đưa ra quyết định để trở thành sinh viên đại học Quản lí thể thao!

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Cử nhân
  • BSc
  • BA
  • BBA
  • Nghiên cứu Thể thao và Thể dục
  • Kinh doanh Thể thao
  • Quản lý thể thao
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Thể thao và Thể dục (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập