Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 28 Các Bằng Cử nhân trong Quản trị văn phòng 2024

28 Cử nhân Các chương trình trong Quản trị văn phòng 2024

Tổng quat

Sinh viên quan tâm đến sự nghiệp trong môi trường kinh doanh bận rộn có thể muốn xem xét việc nghiên cứu quản trị văn phòng. Khóa học này được thiết kế để nâng cao kỹ năng giao tiếp giữa các văn phòng, cải thiện quan hệ khách hàng và trang bị cho sinh viên các công cụ quản lý căng thẳng.

Bằng cử nhân được cấp cho các sinh viên đã hoàn thành các yêu cầu được đưa ra bởi trường đại học hoặc cao đẳng mà họ đang theo học. Các yêu cầu này bao gồm việc bỏ ra từ ba tới bảy năm để tập trung học tập một lĩnh vực cụ thể còn được gọi là chuyên ngành.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Cử nhân
  • BSc
  • BA
  • BBA
  • Nghiên cứu quản trị
  • Quản trị
  • Quản trị văn phòng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu quản trị (28)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập