Keystone logo

Bộ lọc

 • Cử nhân
 • BSc
 • BA
 • BBA
 • Nghiên cứu kinh doanh
 • Quan hệ khách hàng
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu kinh doanh (4)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  4 Cử nhân Các chương trình trong Quan hệ khách hàng 2024

   Cử nhân Các chương trình trong Quan hệ khách hàng

   Nhà quản lý về quan hệ khách hàng là người đảm bảo rằng đối tác và khách hàng của công ty họ luôn nhận được sự thỏa mãn về dịch vụ và được giải đáp các câu hỏi cũng như giải quyết các thắc mắc một cách kịp thời và đầy đủ. Sinh viên tốt nghiệp đại học về Quan hệ khách hàng có một tương lai nghề nghiệp xán lạn. Sự phát triển của lĩnh vực này đa phần bởi vì ngày càng có nhiều công ty nhận thấy sự cần thiết của việc nuôi dưỡng mối quan hệ khách hàng như là một phần trong chiến lược marketing của họ.

   Đối tượng tập trung chủ yếu trong các chương trình Quan hệ khách hàng đó là sự kết hợp giữa các kĩ năng giao tiếp giữa mọi người và các kĩ thuật kinh doanh. Các kĩ năng về kinh doanh có thể bao gồm marketing, cơ bản về kế toán, bán hàng, tài chính, và phát triển kinh doanh. Các kĩ năng về giao tiếp với mọi người bao gồm quan hệ khách hàng, liên lạc với khách hàng, các kĩ năng gọi điện thoại, hay là về mạng xã hội. Sinh viên đang theo học đại học về Quan hệ khách hàng cũng sẽ được học về vai trò của dịch vụ khách hàng trong sự thành công hay thất bại của kinh doanh. Hầu hết các chương trình đào tạo cũng huấn luyện sinh viên các kĩ năng kĩ thuật về máy tính.

   Hãy xem các chương trình đào tạo đại học về Quan hệ khách hàng được liệt kê dưới đây. Hãy theo học đại học về Quan hệ khách hàng để thực hiện mục tiêu học tập và nghề nghiệp của bạn!