Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 7 Các Bằng Cử nhân trong Quan hệ lao động 2024

7 Cử nhân Các chương trình trong Quan hệ lao động 2024

Tổng quat

Đối với bất kỳ doanh nghiệp, thành công thường xoay quanh những hạnh phúc của người lao động. Khi bạn đối xử với nhân viên như họ làm cho một sự khác biệt, họ đang bị ràng buộc để làm việc khó khăn hơn cho bạn. Thu nhập một Cử nhân Quan hệ Việc làm có thể giúp bạn thực hiện các môi trường làm việc tốt hơn cho nhân viên và quản lý cấp trên như nhau.

&nbsp

Cử nhân Quan hệ lao động là gì? Chương trình kiểu này là thích hợp cho những sinh viên quan tâm đến vị trí quản lý mà đối phó trực tiếp với nhân viên. Các môn học có xu hướng tập trung vào việc phát triển kỹ năng phân tích cá nhân để giúp giải quyết vấn đề đó nảy sinh tại nơi làm việc. Ngoài các yêu cầu môn học chung của một tổ chức, các lớp học tập trung vào luật lao động, lịch sử, chính trị, tâm lý học công nghiệp, tâm lý học tổ chức và nhiều hơn nữa. Nó thường mất khoảng bốn năm để kiếm được một mức độ như vậy. Vì hầu hết các chương trình cung cấp các khóa học trực tuyến, mức độ này là thích hợp cho người học quốc tế hoặc khoảng cách là tốt.

&nbsp

Lấy bằng cử nhân về quan hệ lao động có thể giúp học sinh phát triển kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt hơn. Chương trình kiểu này thường có rất nhiều các khóa học trực tuyến có sẵn, mà còn làm cho nó tuyệt vời cho người học từ xa. Đây là một mức độ nào đó có thể có giá trị bất cứ nơi nào một sinh viên tìm việc làm.

&nbsp

Chi phí kiếm một mức độ như vậy phụ thuộc vào nơi sinh viên chọn học, cũng như liệu các lớp học được đưa trực tuyến hoặc trong khuôn viên trường. Để hiểu đầy đủ tất cả các chi phí liên quan với chương trình cụ thể của bạn, hãy nghiên cứu nó trước khi áp dụng.

&nbsp

Sinh viên lấy bằng cử nhân về quan hệ lao động thường có thể tìm được việc làm trong khu vực làm việc trực tiếp với nhân viên. Vị trí đó có thể bao gồm các nhà lãnh đạo công đoàn, huấn luyện viên, nguồn nhân lực, tư vấn và quản lý lợi ích.Sinh viên muốn trở nên cạnh tranh hơn trong lĩnh vực này cũng có thể theo đuổi các chứng chỉ sau đại học hoặc trình độ tiên tiến trong quan hệ lao động.

&nbsp

Nó thường là khá dễ dàng để áp dụng cho chương trình của bạn được lựa chọn bằng cách điền và nộp đơn trực tuyến. Để tìm hiểu thêm, tìm kiếm các chương trình của bạn bên dưới và liên hệ trực tiếp văn phòng tuyển sinh của trường được lựa chọn của bạn bằng cách điền vào mẫu chì.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Cử nhân
  • BSc
  • BA
  • BBA
  • Nghiên cứu quản trị
  • Nguồn nhân lực
  • Quan hệ lao động
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu quản trị (7)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập