Keystone logo

203 Cử nhân Các chương trình trong Khoa học xã hội Quan hệ quốc tế 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Cử nhân
  • BSc
  • BA
  • BBA
  • Khoa học xã hội
  • Quan hệ quốc tế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (203)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Cử nhân Các chương trình trong Khoa học xã hội Quan hệ quốc tế

Lĩnh vực Quan hệ quốc tế liên quan tới việc tìm hiểu về mối quan hệ giữa các quốc gia, bao gồm các mặt như kinh tế, lịch sử, chính trị, và các tổ chức. Ngoài ra nó còn nghiên cứu sự đóng góp của các lĩnh vực kể trên trong bối cảnh lịch sử và hiện tại. Sinh viên theo học Cử nhân Quan hệ quốc tế sẽ nghiên cứu các nội dung truyền thống về vai trò của các quốc gia. Ngoài ra, sinh viên Cử nhân Quan hệ quốc tế sẽ khám phá các hiểu biết đương đại về ảnh hưởng của các yếu tố toàn cầu.

Chương trình học của khóa Cử nhân Quan hệ quốc tế thường bao gồm kinh tế, lịch sử, chính trị, và ngôn ngữ với nhiều chuyên ngành như truyền thông xã hội, xu thế chính trị, và nhiều ngành khác. Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân Quan hệ quốc tế có thể làm việc trong nhiều ngành và lĩnh vực khác nhau bao gồm các tổ chức quốc tế, các tập đoàn đa quốc gia, các nhóm tư nhân, các tổ chức tôn giáo, phi lợi nhuận, và nhiều nơi khác nữa.

Quan hệ quốc tế là một lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng do đó yêu cầu rất nhiều vị trí với kinh nghiệm cao. Các chương trình Cử nhân Quan hệ quốc tế có thể giúp trang bị cho sinh viên các kĩ năng cần thiết để làm việc trên phạm vi toàn cầu. Hãy tìm kiếm trong các chương trình được liệt kê dưới đây và bạn có thể sẽ tìm được chương trình đào tạo mà bạn mong muốn!