Keystone logo

425 Cử nhân Các chương trình trong Sinh học 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Cử nhân
  • BSc
  • BA
  • BBA
  • Khoa học tự nhiên
  • Sinh học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học tự nhiên (425)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Cử nhân Các chương trình trong Sinh học

Sinh học là môn khoa học nghiên cứu sự phát triển, các chức năng, nguồn gốc và sự lớn lên của các tổ chức và cơ thể sống. Nhiều chương trình đại học Sinh học tập trung vào các lĩnh vực nền tảng chuẩn bị cho các chuyên ngành chẳng hạn như y học, nha khoa, hay sinh thái học, và nhiều môn khoa học khác nữa.

Thông qua phòng thí nghiệm và các bài tập (coursework), sinh viên theo học đại học Sinh học có được các kĩ năng cần thiết để trở thành nhà sinh học hay một nhà khoa học. Một số khóa học (coursework) trong chương trình đại học Sinh học có thể tập trung vào hệ sinh học của con người, trong khi một số khác có thể tập trung vào sinh thái học, chẳng hạn như quản lí và gìn giữ môi trường, hay công nghệ sinh học. Với đại học về Sinh học, sinh viên tốt nghiệp có cơ hội để làm việc trong các phòng thí nghiệm, hay các công việc nghiên cứu cho khu vực tư nhân hoặc Nhà nước, được làm việc bên cạnh các nhà khoa học, được dạy học, hoặc tiếp tục theo học cao hơn.

Nếu bạn có định hướng nghiên cứu khoa học và đang cân nhắc việc theo đuổi tấm bằng đại học về Sinh học, vậy thì hãy tìm hiểu các lựa chọn dưới đây và tìm kiếm cho mình khóa học phù hợp nhất với mục đích cá nhân và nghề nghiệp của bạn!