Keystone logo

Bộ lọc

 • Cử nhân
 • BSc
 • BA
 • BBA
 • Khoa học tự nhiên
 • Sinh học
 • Sinh học tế bào
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Khoa học tự nhiên (56)
 • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

56 Cử nhân Các chương trình trong Sinh học tế bào 2024

  Cử nhân Các chương trình trong Sinh học tế bào

  Sinh học tế bào là lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến các hệ thống sinh học ở các cấp độ khác nhau của chúng bao gồm mức độ tế bào và tế bào dưới tế bào. Nghiên cứu khoa học rộng rãi là rất quan trọng khi giải mã sự phát triển của các sinh vật và phản ứng của chúng đối với các môi trường khác nhau trong đó chúng sống trong khi hiểu các trạng thái của bệnh hoặc trạng thái khoẻ mạnh. Thông qua sinh học tế bào, bây giờ là một trong những lĩnh vực chính trong khoa học sự sống. BSc Cell Biology là một chương trình đào tạo đại học hiện đại nhằm mục đích bồi dưỡng các kỹ năng về chất lượng và trao quyền cho sinh viên cách sử dụng các công nghệ để điều khiển gen, nuôi cấy tế bào, nhân bản, và các kính hiển vi điện tử. Các kỹ năng và kỹ thuật đạt được thông qua chương trình BSc Cell Biology, sinh viên có cơ hội để hỗ trợ các nhu cầu xã hội về nghiên cứu ung thư, y học, dị tật bẩm sinh, và kiểm soát các bệnh tự miễn dịch khác nhau. Khóa học do đó là trung tâm cho các hệ thống sinh sống hiện đại. Nghiên cứu bằng Cử nhân Sinh học Bằng Cử chuyên nghiệp giúp bạn rút ra mối quan hệ giữa các môn học bao gồm sinh học tế bào. Chúng bao gồm miễn dịch học, di truyền học, vi sinh học, và hóa sinh. Đây là một khóa học mở đầu sự nghiệp được thiết kế để cung cấp kiến ​​thức và kỹ năng chất lượng cho tất cả các sinh viên ghi danh theo học. Có nhiều cơ sở nghiên cứu y khoa và các lĩnh vực khoa học giao tiếp khác của con người, nơi sinh viên tốt nghiệp có thể thực hành các ý tưởng và kiến ​​thức của lớp thông qua các môn học. BSc Cell Biology hiện đang được cung cấp tại nhiều trường đại học trên thế giới.