Keystone logo

42 Cử nhân Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Tài Chính Tài chính và ngân hàng 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Cử nhân
  • BSc
  • BA
  • BBA
  • Nghiên cứu kinh tế
  • Tài Chính
  • Tài chính và ngân hàng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh tế (42)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Cử nhân Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Tài Chính Tài chính và ngân hàng

Hầu hết mọi người muốn thực hiện những quyết định thông minh khi nói đến tài chính của họ. Có những nguyên tắc cụ thể giúp hướng dẫn cho mọi người đến tập quán đầu tư và tài chính thông minh. Thu nhập một Cử nhân Tài chính ngân hàng có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tổ chức tài chính và các công việc như thế nào để tiết kiệm tiền của bạn một cách khôn ngoan.

Cử nhân Tài chính ngân hàng là gì? Đây là loại chương trình tập trung vào việc học cách các ngân hàng và tổ chức tài chính khác chạy. Khi kết hợp với các yêu cầu giáo dục khác nói chung của một tổ chức học tập, loại bằng cử nhân mất khoảng bốn năm để hoàn thành. Ngoài các khóa học tổng quát, các khóa học lớn có thể tập trung vào các nguyên tắc ngân hàng, tín dụng, đầu tư quản lý, quy định đầu tư, và các nguyên tắc dịch vụ tài chính. Nhiều khóa học có thể được hoàn toàn sẵn trực tuyến cho người học từ xa.

Học thêm về thực hành tài chính và ngân hàng thông minh là một ý tưởng tốt cho chỉ là về tất cả mọi người.Lợi ích của việc lấy bằng cử nhân tài chính và ngân hàng bao gồm khả năng để hiểu tài chính riêng của bạn tốt hơn, cũng như khả năng để giúp đỡ người khác thực hiện các quyết định liên quan đến giáo dục tiết kiệm và đầu tư.

Chi phí lấy bằng cử nhân như thay đổi tùy thuộc vào nơi bạn có kế hoạch đi đến trường. Chi phí cũng có thể khác nhau tùy thuộc vào việc bạn tham dự lớp học của mình tại trường hoặc trực tuyến. Để tìm hiểu tất cả các chi phí liên quan với tài chính của bạn và chương trình ngân hàng, nghiên cứu các trường được lựa chọn kỹ lưỡng.

Sinh viên tốt nghiệp kiếm được bằng Cử nhân Tài chính ngân hàng có thể tìm thấy nhiều vị trí khác nhau có sẵn cho họ trong ngành công nghiệp tài chính, đặc biệt là nếu họ có kế hoạch theo đuổi bằng cấp cao hơn. Lựa chọn nghề nghiệp như vậy có thể bao gồm: tài chính doanh nghiệp, quản lý ngân hàng, quản lý rủi ro, quản lý kinh doanh, bán hàng, kinh doanh, danh mục đầu tư, sáp nhập, mua lại và nhiều hơn nữa.

Áp dụng cho một chương trình tài chính và ngân hàng cũng đơn giản như đi vào trang web của trường và nộp đơn trực tuyến. Để tìm hiểu thêm, tìm kiếm các chương trình của bạn bên dưới và liên hệ trực tiếp văn phòng tuyển sinh của trường được lựa chọn của bạn bằng cách điền vào mẫu chì.