Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 167 Các Bằng Cử nhân trong Tư pháp hình sự 2024

167 Cử nhân Các chương trình trong Tư pháp hình sự 2024

Tổng quat

Thu nhập một Cử nhân trong Tư pháp hình sự là một cơ hội tuyệt vời cho sinh viên có được một nền tảng vững chắc trong hệ thống tư pháp hình sự. Cá nhân tìm hiểu các kỹ năng cho phép họ thực hiện các bước tiếp theo trong sự nghiệp của họ.

Cử nhân trong tư pháp hình là gì? Một văn bằng về tư pháp hình sự kết hợp nghiên cứu truyền thống của tội phạm và hành vi phạm tội với những kỹ năng hiện đại và thiết thực như pháp y, lập bản đồ tội phạm và báo cáo bằng văn bản. Nó trang bị cho sinh viên những kiến ​​thức cần thiết cho sự thành công, chẳng hạn như bảo mật sự hiểu biết, tội phạm tin học, quản lý, chăm sóc sức khỏe về thể chế và dịch vụ con người. Nghiên cứu tập trung vào phát triển kỹ năng để trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả bằng cách tập trung vào các xu hướng hiện nay có ảnh hưởng đến lĩnh vực tư pháp hình sự. Tham gia chương trình cũng sẽ tìm hiểu về hệ thống tư pháp vị thành niên, đạo đức, thủ tục lập chính sách, pháp luật, tài chính, đa dạng và điều hành chính sách.

Có nhiều lý do tại sao nhiều người chọn để kiếm được bằng Cử nhân trong Tư pháp hình sự.Ví dụ, chương trình dạy một loạt các kỹ năng được thiết kế để cung cấp các kỹ thuật hữu ích hiện đại ngày nay. Học sinh có thể dự đoán khám phá quá trình truy tố, phân tích thống kê, phương pháp nghiên cứu và an ninh biên giới.

Chi phí chương trình thay đổi tùy theo tổ chức này, và mức độ thường mất từ ​​3-4 năm để hoàn thành. Cá nhân phải nghiên cứu kỹ lưỡng các trường học để đảm bảo rằng các chương trình phù hợp với mục tiêu của mình.

Nhiều con đường sự nghiệp tồn tại cho sinh viên tốt nghiệp của chương trình này. Họ có thể tìm thấy chính mình trong nhu cầu cho nghề nghiệp ngày càng cạnh tranh trong an ninh quốc gia, an toàn công cộng, chỉnh sửa và thực thi pháp luật. Cơ hội khác bao gồm việc làm trong trường hợp khẩn cấp, casework, tư vấn, quản trị, quản chế và tạm tha. Học sinh phát triển cái nhìn sâu sắc vào việc giải quyết các vấn đề tư pháp hình sự hiện đại, chẳng hạn như các tù nhân già hoá dân số và sự tăng trưởng đáng kể trong số các tù nhân, bằng cách tập trung vào một hệ thống riêng của đạo đức.

Nhiều cơ hội quốc tế cho các chương trình tồn tại từ một mảng rộng của các trường đại học. Lớp học trực tuyến là một lựa chọn lý tưởng cho những người sống ở vùng sâu vùng xa trên toàn thế giới. Lựa chọn thay thế dựa trên web phục vụ cho những sinh viên cần một lịch trình linh hoạt. Tìm kiếm các chương trình của bạn bên dưới và liên hệ trực tiếp văn phòng tuyển sinh của trường được lựa chọn của bạn bằng cách điền vào mẫu chì.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Cử nhân
  • BSc
  • BA
  • BBA
  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Tư pháp hình sự
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (167)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập