Keystone logo

188 Cử nhân Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Nghiên cứu luật hình sự Tội phạm học 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Cử nhân
  • BSc
  • BA
  • BBA
  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Nghiên cứu luật hình sự
  • Tội phạm học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (188)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Cử nhân Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Nghiên cứu luật hình sự Tội phạm học

Tội phạm học là một bộ môn khoa học xã hội trong đó kết hợp giữa các lĩnh vực như xã hội học, tâm thần học, luật học, và xét xử tội phạm để tìm hiểu nguyên nhân của sự phạm tội và làm thế nào để khống chế nó một cách tốt nhất. Chương trình đại học về Tội phạm học được thiết kế dành cho các sinh viên muốn theo đuổi nghề nghiệp trong lĩnh vực xét xử tội phạm, chẳng hạn như nhân viên cảnh sát, cảnh sát liên bang, nhân viên pháp chế, hoặc những sinh viên muốn tiếp tục học về luật hình sự.

Với đại học về Tội phạm học, sinh viên sẽ có được những hiểu biết nền tảng thông qua các môn học đa lĩnh vực, trong đó tập trung vào các chủ đề như hành vi phạm tội, bạo lực xã hội, phân tích tội ác, sự lãnh đạo, và hành vi ra quyết định. Với chương trình đại học về Tội phạm, sinh viên sẽ có thể đóng góp vào lĩnh vực xét xử tội phạm thông qua sự quản lý của cảnh sát, các chính sách, sự công bằng cho trẻ vị thành niên, sự khắc phục, dân tộc học hình sự, và nạn nhân học.

Bằng đại học về Tội phạm có thể trở thành sự khởi đầu cho một nghề nghiệp lí thú và có triển vọng. Nếu điều này hấp dẫn bạn, hãy xem các lựa chọn dưới đây và tìm hiểu thêm về những cơ hội để có được bằng đại học về Tội phạm học!