Keystone logo

38 Cử nhân Các chương trình trong Nghiên cứu Kĩ thuật Tự động hóa kỹ thuật thông 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Cử nhân
  • BSc
  • BA
  • BBA
  • Nghiên cứu Kĩ thuật
  • Tự động hóa kỹ thuật thông
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Kĩ thuật (38)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Cử nhân Các chương trình trong Nghiên cứu Kĩ thuật Tự động hóa kỹ thuật thông

Trong kỹ thuật, ô tô là một lĩnh vực mà tập trung vào việc xây dựng, thiết kế và sản xuất các cụm ô tô khác nhau và các thành phần. Là một bộ phận rộng của kỹ thuật, ô tô có thể được nghiên cứu như là một khóa học đại học. Cử nhân Kỹ thuật Ô tô là những gì sẽ phơi bày các sinh viên để các kênh bên phải của sự hiểu biết những gì nó đòi hỏi trong việc thiết kế động cơ và truyền tải của bất kỳ nhà máy điện ô tô. Khóa học cũng cho phép sinh viên giải quyết các kiến ​​thức thiết thực về việc sử dụng phương tiện lai, động lực học trong xe, xe điện và tính khí động học của xe cũng như các vật liệu tiên tiến cần thiết trong quá trình sản xuất xe. Cử nhân Kỹ thuật Ô tô là một khóa học thực tế giúp sinh viên có cơ hội tham gia vào việc quản lý dự án ô tô cũng như kỹ thuật đua mô tô.Giáo dục ô tô giúp đào tạo tất cả học sinh có kiến ​​thức đúng để trang bị cho sinh viên tốt nghiệp các kỹ năng kỹ thuật. Những người quan tâm đến các loại xe có động cơ và tất cả các công nghệ trong ngành cơ khí bây giờ có thể đăng ký bằng Cử Nhân Kỹ thuật Ô tô tại bất kỳ trường đại học nào có kỹ thuật ô tô được cung cấp. Có một số vấn đề ảnh hưởng đến ngành công nghiệp ô tô hiện đại. Các giải pháp chỉ có thể đạt được thông qua đào tạo có chất lượng của sinh viên để đưa ra các giải pháp thân thiện. Chương trình Cử nhân về Kỹ thuật Ô tô được tập trung vào những khó khăn hiện tại trong ngành công nghiệp ô tô và nhu cầu đưa ra các giải pháp kinh tế và bền vững.