Keystone logo

Bộ lọc

 • Cử nhân
 • BSc
 • BA
 • BBA
 • Nghiên cứu kinh doanh
 • Thương mại
 • Thương mại điện tử
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu kinh doanh (12)
 • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

12 Cử nhân Các chương trình trong Thương mại điện tử 2024

  Cử nhân Các chương trình trong Thương mại điện tử

  Thương mại điện tử, hoặc chỉ đơn giản là thương mại điện tử, là một doanh nghiệp hoặc giao dịch thương mại thực hiện phần hoặc toàn bộ thông qua bất kỳ phương tiện truyền thông điện tử như email, điện thoại, phương tiện truyền thông kỹ thuật số bất kỳ phương tiện dựa trên internet khác. Việc sử dụng các công nghệ thương mại điện tử đã trở thành di chuyển tốt nhất trong đại tu
  các quy trình kinh doanh cũ. Thương mại điện tử thường được hiểu lầm cho kinh doanh thông qua máy tính. Ngược lại, mô hình kinh doanh hiện đại, nhu cầu tương tác trong mọi khía cạnh của quản lý và tiếp thị. Đã có nhu cầu ngày càng cao về chất lượng kỹ năng trong việc tìm hiểu và đối phó với các vấn đề thương mại điện tử. Điều này chỉ được thực hiện thông qua các khóa học kinh doanh khác nhau bao gồm Cử nhân thương mại điện tử. Tất nhiên là có nghĩa là cho các nhà tiếp thị hiện đại và quản trị kinh doanh tìm kiếm thêm sự hiểu biết và kiến ​​thức của họ về hoạt động kinh doanh hiện đại.

  Cử nhân thương mại điện tử là một chương trình học được công nhận trên toàn cầu cho tất cả học sinh nhằm để có một đường sự nghiệp trong thương mại và tiếp thị cho hiện đại, các doanh nghiệp đa quốc gia. Đây là một chương trình học sẽ trang bị cho sinh viên những kỹ năng có liên quan và kiến ​​thức về tất cả các vấn đề kỹ thuật và kinh doanh liên quan đến thương mại điện tử. Cử nhân thương mại điện tử giúp đào tạo sinh viên với các chiến lược kinh doanh chất lượng để đưa ra quyết định thương mại điện tử phải. Khóa học giúp học sinh chuẩn bị cho động lực trong thương mại điện tử và các vấn đề liên quan. Cử nhân thương mại điện tử là một khóa học học tập phong phú mở ra các cơ hội nghề nghiệp rộng lớn được áp dụng trên toàn thế giới.