Keystone logo

Bộ lọc

 • Cử nhân
 • BSc
 • BA
 • BBA
 • Nghiên cứu Thể thao và Thể dục
 • Nghiên cứu thể thao
 • Thể dục
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Thể thao và Thể dục (8)
 • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

8 Cử nhân Các chương trình trong Thể dục 2024

  Cử nhân Các chương trình trong Thể dục

  Bằng cử nhân được cấp cho các sinh viên đã hoàn thành các yêu cầu được đưa ra bởi trường đại học hoặc cao đẳng mà họ đang theo học. Các yêu cầu này bao gồm việc bỏ ra từ ba tới bảy năm để tập trung học tập một lĩnh vực cụ thể còn được gọi là chuyên ngành.