Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 4 Các Bằng Cử nhân trong Thuật toán 2024

4 Cử nhân Các chương trình trong Thuật toán 2024

Tổng quat

Việc nghiên cứu thuật toán đã có từ nhiều thế kỷ trước, nhưng theo nghĩa hiện đại, thuật toán là một công cụ giải quyết vấn đề sử dụng các quy tắc xác định để đạt được giải pháp. Chủ yếu được sử dụng bởi các nhà khoa học máy tính, nó thường giúp sinh viên cảm thấy thoải mái với việc xây dựng một khung logic để tạo ra các giải pháp thực tế.

Bằng cử nhân được cấp cho các sinh viên đã hoàn thành các yêu cầu được đưa ra bởi trường đại học hoặc cao đẳng mà họ đang theo học. Các yêu cầu này bao gồm việc bỏ ra từ ba tới bảy năm để tập trung học tập một lĩnh vực cụ thể còn được gọi là chuyên ngành.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Cử nhân
  • BSc
  • BA
  • BBA
  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Khoa học máy tính
  • Thuật toán
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập