Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 24 Các Bằng Cử nhân trong Tiếng Đức 2024

24 Cử nhân Các chương trình trong Tiếng Đức 2024

Tổng quat

Một mức độ cử nhân về Đức là một cách tuyệt vời để sinh viên tiếp tục làm chủ của ngôn ngữ Đức và tiếng địa phương liên quan của nó. Cá nhân viên hoàn thành chương trình này cũng sẽ tìm hiểu thêm về lịch sử và văn hóa của Đức, cũng như các nước nói tiếng Đức khác.

Một trong những câu hỏi đầu tiên mà nhiều sinh viên có khi khám phá các tùy chọn mức độ của họ là, một Cử nhân tiếng Đức là gì? Bằng đại học 4 năm nay xu hướng bao gồm các nghiên cứu về văn học Đức, rạp chiếu phim, và chủ đề văn hóa khác. Sự tập trung vào ngôn ngữ Đức chính nó là khá đáng kể, với nhiều khóa học về phát âm, ngữ âm, và dịch được yêu cầu và cũng được cung cấp tự chọn. Một số chương trình cung cấp một kinh nghiệm ở nước ngoài học tập tại một quốc gia nói tiếng Đức để hoàn thành các kinh nghiệm giáo dục.

Có nhiều lý do tại sao một sinh viên có thể lựa chọn theo đuổi một bằng cử nhân về Đức mà đi vượt ra ngoài mong muốn để làm chủ ngôn ngữ.Chương trình này trùng vào các lĩnh vực khác nhau liên quan, bao gồm cả lịch sử, văn học và nghiên cứu văn hóa, tất cả đều có thể được sử dụng trong một loạt các môi trường học thuật và các công việc liên quan.

Chi phí cho một cử nhân Đức có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào trường bạn đang xem xét tham dự; biến thông thường bao gồm thời gian chương trình và lựa chọn học ở nước ngoài. Điều quan trọng là phải nghiên cứu kỹ học phí và các khoản lệ phí liên quan của từng trường đại học.

Sinh viên tốt nghiệp của chương trình này có nhiều cửa nghề nghiệp để khám phá. Trong nền kinh tế ngày càng toàn cầu ngày nay, Đức tự hào có nền kinh tế lớn thứ tư trên thế giới. Nó là ngôn ngữ chính thức của sáu quốc gia châu Âu, và là ngôn ngữ được hơn 200 triệu người trên toàn thế giới. Có một sự hiểu biết chi tiết về ngôn ngữ và văn hóa này có thể giúp bạn chuẩn bị cho các nghiên cứu học thuật tiên tiến trong lĩnh vực này, hoặc cung cấp cho bạn một cạnh trong nhiều doanh nghiệp, pháp luật, hoặc các vấn đề quốc tế.Một số sinh viên tốt nghiệp cũng trở thành người phiên dịch, dịch giả.

Có những lựa chọn quốc tế cho chương trình này từ một loạt các trường học; một số chương trình có sẵn trực tuyến. Để bắt đầu với một khóa học, tìm kiếm các chương trình của bạn bên dưới và liên hệ trực tiếp văn phòng tuyển sinh của trường được lựa chọn của bạn bằng cách điền vào mẫu chì.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Cử nhân
  • BSc
  • BA
  • BBA
  • Ngôn ngữ
  • Tiếng Đức
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Ngôn ngữ (24)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập