Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 2 Các Bằng Cử nhân trong Tiếng Anh chuyên sâu 2024

2 Cử nhân Các chương trình trong Tiếng Anh chuyên sâu 2024

Tổng quat

Các khóa học tiếng Anh chuyên sâu có thể cung cấp cho học viên các kĩ năng ngoại ngữ cần thiết và có giá trị sử dụng cao tại nơi làm việc. Các kĩ năng này có thể giúp sinh viên tốt nghiệp hấp dẫn hơn trong mắt nhà tuyển dụng và nhờ đó nâng cao mức lương.

Bằng cử nhân được cấp cho các sinh viên đã hoàn thành các yêu cầu được đưa ra bởi trường đại học hoặc cao đẳng mà họ đang theo học. Các yêu cầu này bao gồm việc bỏ ra từ ba tới bảy năm để tập trung học tập một lĩnh vực cụ thể còn được gọi là chuyên ngành.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Cử nhân
  • BSc
  • BA
  • BBA
  • Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Anh chuyên sâu
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Ngôn ngữ (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan