Keystone logo

14 Cử nhân Các chương trình trong Khoa học Đời sống Tin sinh học 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Cử nhân
 • BSc
 • BA
 • BBA
 • Khoa học Đời sống
 • Tin sinh học
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Khoa học Đời sống (14)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Cử nhân Các chương trình trong Khoa học Đời sống Tin sinh học

  Tin sinh học là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu khoa học mang lại kiến ​​thức về máy tính trong sự hiểu biết về sinh học. Đây là một cách tiếp cận đã tuyên bố thay đổi lớn hơn trong cách mọi người quản lý sức khoẻ cũng như môi trường. Khi thế giới đang chuyển đổi thành một công nghệ di truyền khác, người ta cần có kiến ​​thức về sinh học tính toán. Cử nhân Tin sinh học là một chương trình bằng cấp mới và có cấu trúc tốt giúp phát triển kiến ​​thức có liên quan để mô phỏng các quá trình sinh học khác nhau trong thế giới hiện đại. Định cư tại điểm giao giữa công nghệ thông tin và khoa học máy tính cũng như sinh học, bằng đại học được coi là khóa học cách mạng nhất trong thế kỷ 21. Bằng cử nhân về Tin sinh học hiện đang được cung cấp tại các trường đại học trên thế giới.

  Cử nhân Tin sinh học là một khóa học cung cấp sự hiểu biết tốt nhất về tất cả các khía cạnh của tin sinh học: toán học và các nguyên tắc cơ bản. Khóa học nhằm tìm hiểu các môn học về toán và khoa học hỗ trợ chi tiết. Thế giới hiện đại đang có nhu cầu cao về các nhà sinh vật học tính toán được đào tạo và có trình độ cũng như các chuyên gia về tin sinh học. Sau khi tốt nghiệp với bằng Cử nhân về Tin sinh học, chúng ta có thể theo đuổi sự nghiệp rất thành công trong các công ty khác nhau và tổ chức các nghiên cứu cao hơn. Bạn cũng có thể làm việc ở nước ngoài và trong các tổ chức chính phủ khác nhau trên khắp thế giới. Đây là chương trình bằng cấp có thể đào tạo bạn cho một sự nghiệp trong dược phẩm, y sinh học, công nghệ sinh học và các ngành liên quan.