Keystone logo

4 Cử nhân Các chương trình trong Nghiên cứu marketing Marketing Vấn đề về người tiêu dùng 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Cử nhân
  • BSc
  • BA
  • BBA
  • Nghiên cứu marketing
  • Marketing
  • Vấn đề về người tiêu dùng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu marketing (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Cử nhân Các chương trình trong Nghiên cứu marketing Marketing Vấn đề về người tiêu dùng

Hoàn thành một chương trình giảng dạy đại học đại học thường sẽ dẫn đến các phong tặng các bằng cử nhân. Nếu bạn đang tìm kiếm bằng tốt nghiệp này, bạn biết rằng nó thường đòi hỏi các yêu cầu như lớp học, kiểm tra và trong một số trường hợp, một thực tập.

Cử nhân trong vụ tiêu dùng là gì? mức độ này nhấn mạnh thực hành và nghề nghiệp liên quan đến các dịch vụ của người tiêu dùng trong các lĩnh vực như chính phủ và doanh nghiệp. Một số khóa học có thể được bao gồm trong một chương trình như vậy bao gồm giới thiệu về pháp luật của người tiêu dùng, các kỹ thuật tiếp thị và công ty trách nhiệm. Song song, học sinh có thể tham gia vào các cơ hội thực tập mà phát triển hơn nữa các kỹ năng được nhấn mạnh trong chương trình giảng dạy của chương trình.

Các cử nhân Consumer Affairs lợi cho học sinh theo trình độ phát triển như khả năng kết nối với người tiêu dùng, kiến ​​thức về pháp luật có liên quan và kinh nghiệm trong lĩnh vực này.Mỗi một sinh viên làm cho các ứng viên hấp dẫn và cũng cung cấp kiến ​​thức vô giá cho các bối cảnh khác, quá.

Chi phí của bằng cử nhân trong các vấn đề người tiêu dùng sẽ thay đổi dựa trên các tiêu chí như nước nào đó để đi học và học phí những gì giá mà họ tính. Nếu bạn yêu cầu một dự toán chi tiết các khoản phí, bạn có thể liên hệ với văn phòng tuyển sinh để biết thêm thông tin.

Nhiều sinh viên tốt nghiệp kiếm được bằng Cử nhân trong vụ tiêu dùng tìm được việc làm trong khu vực công hay trong các công ty thương mại. Các vị trí trong chính phủ hoặc công môi trường có thể nhấn mạnh tiến hành nghiên cứu với mục đích bảo vệ người tiêu dùng, trong khi vị trí tại một công ty có thể có nhiều khả năng để kéo theo những nghiên cứu tập trung vào tiếp thị. Một số các vị trí mà mức độ có thể hội đủ điều kiện cho bạn bao gồm chuyên gia quan hệ công chúng, giám đốc tiếp cận cộng đồng, quản lý dịch vụ khách hàng và chuyên gia tố tụng của người tiêu dùng.

Bạn có thể theo học các lớp trực tuyến để kiếm được một Cử nhân trong vụ tiêu dùng. Tìm kiếm các chương trình của bạn bên dưới và liên hệ trực tiếp văn phòng tuyển sinh của trường của sự lựa chọn của bạn bằng cách điền vào mẫu chì.