Keystone logo

235 Cử nhân Các chương trình trong Xã hội học 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Cử nhân
  • BSc
  • BA
  • BBA
  • Khoa học xã hội
  • Xã hội học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (235)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Cử nhân Các chương trình trong Xã hội học

Xã hội học tập trung vào nghiên cứu xã hội cùng các hành vi ở trong đó. Chương trình đại học về Xã hội học thông thường tập trung nghiên cứu bốn lĩnh vực: Sự hòa hợp, Tổ chức, Văn hóa và Sự phát triển. Các khóa học trong chương trình cũng đều dựa trên bốn lĩnh vực này. Chương trình học đại học về Xã hội học cũng có thể bao gồm cả tin học, phương pháp nghiên cứu, giao tiếp, thống kê hoặc các vấn đề xã hội đương đại như truyền thông xã hội. Tất cả các chuyên ngành đều có cơ hội để thực tập (internships) hoặc làm việc để tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Sinh viên tốt nghiệp đại học Xã hội có rất nhiều lựa chọn để làm việc. Một số lựa chọn thông thường có thể kể đến như các công việc trong lĩnh vực công tác xã hội, y tế, đạo đức bác sĩ, kinh doanh, nguồn nhân lực, quản trị kinh doanh, tư vấn, học viện hay các tổ chức nghiên cứu tư nhân. Đây thật sự là những lĩnh vực đang phát triển với vô số các cơ hội để làm việc và phát triển nghề nghiệp cũng như nâng cao trình độ.

Xã hội học nói về sự tương tác của con người, của văn hóa và của xã hội. Hãy lựa chọn khóa học đại học về Xã hội học nếu những điều này hấp dẫn bạn. Hãy tìm hiểu bằng cách đọc thêm ở dưới đây và tìm cho mình chương trình đại học Xã hội học phù hợp nhất!