Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 4 Các Bằng Cử nhân trong Y học cổ truyền 2023

4 Cử nhân Các chương trình trong Y học cổ truyền 2023

Tổng quat

Kiếm được bằng cấp về y học cổ truyền có thể trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về quản lý thuốc thảo dược, thực hành châm cứu và chẩn đoán bệnh nhân theo các thực hành của Y học cổ truyền Trung Quốc. Học sinh có thể tiếp tục lấy giấy phép chính thức cho sự nghiệp trong TCM.

Bằng cử nhân được cấp cho các sinh viên đã hoàn thành các yêu cầu được đưa ra bởi trường đại học hoặc cao đẳng mà họ đang theo học. Các yêu cầu này bao gồm việc bỏ ra từ ba tới bảy năm để tập trung học tập một lĩnh vực cụ thể còn được gọi là chuyên ngành.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Cử nhân
  • BSc
  • BA
  • BBA
  • Chăm sóc y tế
  • Y khoa tân tiến
  • Y học cổ truyền
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập