Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Các Cử nhân Khoa học Tự nhiên  (BSc) trong Công nghệ sinh học 2023

1 BSc Các chương trình trong Công nghệ sinh học 2023

Tổng quat

Bằng cử nhân, hoặc BSc, trong công nghệ sinh học có thể là bước đầu tiên trong một cuộc hành trình giáo dục, hoặc nó có thể là bước duy nhất để đạt được một sự nghiệp đáng ghi nhận. Sinh viên thường dành khoảng bốn năm trong chương trình. Từ đó, họ có thể quyết định có tiếp tục học tập hay chuyển sang con đường sự nghiệp của họ.

BSc trong Công nghệ sinh học là gì? Đây là lĩnh vực nghiên cứu rộng và có thể bao gồm tiếp xúc với nhiều chủ đề như sinh học phân tử, di truyền và hóa học. Học sinh sẽ nghiên cứu việc sử dụng công nghệ và các kỹ thuật mới nhất được sử dụng để giải quyết các vấn đề di truyền trên toàn thế giới. Các môn học bao gồm vi sinh học, hóa sinh, di truyền, tin sinh học, dịch tễ học và an ninh sinh học thực phẩm. Trong quá trình học, sinh viên có thể mong đợi giới thiệu về thiết bị hiện đại và tiếp xúc với các chuyên gia hiện tại trong lĩnh vực của họ.

Có nhiều lợi ích khi tham gia chương trình Cử nhân về Công nghệ Sinh học. Sinh viên sẽ có thể dự đoán một sự nghiệp đầy thách thức và luôn thay đổi. Khi họ làm việc thông qua các chương trình của mình, học sinh có thể được hưởng quyền truy cập vào các công nghệ, phương pháp nghiên cứu và thiết bị hiện đại nhất và làm việc với những chuyên gia đã tạo ra sự khác biệt trong lĩnh vực môn học của mình.

Chi phí tham gia vào chương trình này sẽ khác nhau giữa trường này và trường khác. Để xác định chương trình nào thích hợp nhất, học sinh tương lai nên liên hệ với từng trường.

Sinh viên tốt nghiệp của chương trình cử nhân có thể mong muốn sự nghiệp trong phòng thí nghiệm, như các nhà nghiên cứu, hoặc như các chuyên gia trong khu vực của họ. Họ có thể làm việc trên các vấn đề phức tạp như phát triển và chữa bệnh ung thư, hoặc làm thế nào để kỹ thuật cây trồng chịu được sự tấn công của bệnh. Sinh viên tốt nghiệp thấy rằng có nhiều cơ hội cho nghề nghiệp ở nhiều tầng lớp xã hội và trong cộng đồng trên toàn thế giới.

Để đăng ký vào một trường đủ điều kiện, hãy xem các danh sách chương trình sau đây và các biểu mẫu dẫn đầu. Chia sẻ thông tin của bạn với những trường có vẻ tốt nhất cho tình huống của bạn. Tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào mẫu chính.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • BSc
  • Chăm sóc y tế
  • Công nghệ chăm sóc sức khỏe
  • Công nghệ sinh học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan